Úvod

Střípky Orl. hor

Horopis, vodopis...
CHKO

Lesy Orlických hor

Mapy

Fotogalerie

Proměny v čase

Dobové fotografie

Pověsti, pohádky Orl.hor

Kostely Orl. hor

Opevnění Orl. hor

Rozhledny Orl. hor

Lokálky Podorlicka

Orlickohorské sklo

Ubytování

Tipy na výlet, cyklotrasy

Zima v Orl. horách

Trocha čísel...

Ze starých průvodců

Kniha návštěv

Infocentra, odkazy,
literaturaVyhledávadlo


(výrazy zadávejte s diakritikou)

 

 

Úvod

Snová zádumčivost hlubokých lesů v létě i mlžně přízračných hřebenů na podzim, jiskřivě bílé kvítky prvních sněženek a bledulek na Bukačce, ospale líné dny podhorských vesniček a samot na sklonku léta. Tajemná krása strmých údolí, barevné pokroucené siluety stařičkých buků v čase, kdy na lukách voní srpen, trouchnivějící kmeny pod Komárem. Opuštěný, dávný život tušící kámen v louce, kde dříve stával dům, ves, osamělý strom u cesty, věčný a omšelý svatý na stráni, nepochopitelný a neuchopitelný genius loci těch míst...

Tak mně bylo dopřáno poznat a vnímat krajinu Orlických hor. Jako dík a úlitba bohům vznikla pak tato stránka. Necht' je Vám ku pomoci.

 

Zaječiny

 

Zima 2014/2015

Aktuální počasí, výška sněhové pokrývky

K získání informací o počasí v Orlických horách lze použít několik zdrojů. Především webové kamery - na serveru kamery.ttnet.cz

Suchý vrch = Červenovodské sedlo = Petrovičky = České Petrovice = Bartošovice = Pevnost Hanička = Rokytnice = Říčky (Alma) = Říčky (Zakletý) = Říčky (slalomka) = Deštné

Kamera s nádherným výhledem je na nové rozhledně na Křížové hoře nad Červenou Vodou (uživatel:demo, heslo nechte prázdné). Podrobnější informace k webovým kamerám a náhledy na této stránce.

Můžete také využít serveru Kamzasněhem.cz, který shromažďuje aktuální informace o sněhových podmínkách a stavu běžeckých stop přímo od čtenářů - lyžařů. Odkaz směřuje na oddíl věnovaný Orlickým horám.

Český hydrometeorologický ústav má měřící stanici na Polomu, v nadmořské výšce 747 m n.m., nedaleko Sedloňova. Aktuální stav počasí naleznete na této stránce (informace o počasí v celé ČR zde).
Lze využít také stránky Povodí Labe. Měřící stanice (srážky, teplota) jsou v Náchodě, Sedloňově, Dobřanech, Osečnici, Rampuši, v Orlickém Záhoří, na Zakletém vrchu nad Říčkami, na Haničce, v Žamberku, v Pastvinách a na Suchém vrchu. Celkový přehled stanic najdete na této stránce.

Kam vyrazit na lyže, lyžařská střediska

Na stránce Zima v Orl. horách naleznete odkazy na seznam lyžařských středisek s postupně aktualizovanými ceníky vleků a základními parametry sjezdovek. Běžkařům je určena stránka Bílou stopou s tipy na výlet a přehledem strojově upravovaných stop.
Do lyžařských středisek se můžete dopravit skibusy, zároveň je přes zimní sezónu rozšířena nabídka běžných linkových autobusů, které Vás vyvezou na hřeben Orlických hor a tedy na hlavní běžkařskou magistrálu - Jiráskovu cestu, nebo do podhorských středisek. Přehled těchto autobusů je také na stránce Zima v Orl. horách.
Další informace o zajímavých místech nebo akcích v regionu Vám poskytnou místní infocentra, jejichž přehled je na stránce Infocentra, odkazy, literatura

Horská služba - kontaktní údaje

Informační a pohotovostní telefon Horské služby:
602 385 555 (nonstop)


Dům HS
Jedlová 332
517 91 Deštné v Orlických horách
tel: 494 663 152
fax: 494 663 134
mobilní telefony: 606 725 102(3)


náčelník:
Josef Šifra
mobil: 606 725 101

HS Říčky: 606 725 100, 494 595 735
HS Čenkovice: 606 725 101, 465 391 100, fax: 465 391 227

Odkaz na stránky Horské služby ČR, sekce Orlické hory

 

 

Aktuality

V sobotu 7.6.2014 proběhne v Nebeské Rybné "lidová letní slavnost – návrat do 20. – 30. let minulého století, folklórní, společenská a sportovní akce - ORLICKÝ SEKÁČ". Soutěžní disciplínou je pokos louky 10x10 m u mužů, ženy budou soutěžit v pokosu louky 5x10 m. Lidová zábava od rána až do večera, dobové oblečení sekáčů ale i všech návštěvníků soutěže vítáno. Více informací v letáku (pdf).

21.5.2014

V sobotu 31.5.2014 vyjedou poprvé v  sezóně 2014 cyklobusy do Orlických hor. Provoz bude probíhat o sobotách, nedělích a svátcích až do 28.9.2014. Celkem jedenáct autobusových linek vás vyveze do tradičních vrcholových partií Orlických hor. Vzhledem k neustále se rozvíjející spolupráci s olskými partnery je v letošním roce opět v provozu linka směřující do polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona.

Dokumenty jsou převzaty ze stránek Euroregionu Glacensis, organizátora projektu "Cyklobusy Orlických hor".

21.5.2014

Pátrání po historických pohlednicích z Čertova dolu

 
Čertův důl

Našel by někdo ve svém archívu dobové pohlednice nebo staré fotografie z Čertova dolu?
Vítány jsou jakékoliv snímky a informace. Pište prosím na mail autora stránek (roman.zakopal[zavinac]centrum.cz), nebo panu. J. Novákovi (jn[zavinac]pb19.cz), iniciátorovi této výzvy.

1.11.2011

V sobotu 4.6.2011 proběhne v Nebeské Rybné "lidová letní slavnost – návrat do 20. – 30. let minulého století, folklórní, společenská a sportovní akce - ORLICKÝ SEKÁČ". Soutěžní disciplínou je pokos louky 10x10 m u mužů, ženy budou soutěžit v pokosu louky 5x10 m. Lidová zábava od rána až do večera, dobové oblečení sekáčů ale i všech návštěvníků soutěže vítáno. Více informací v letáku (pdf).

16.5.2011

Slavnostní otevření rozhledny Anny na Anenském vrchu proběhne 28.10.2010 ve 14:00
viz pozvánka společnosti LČR, s.p. – LS Rychnov nad Kněžnou.

Na Anenském vrchu začíná vyrůstat nová rozhledna (1.8.2010)
Sedmnáct metrů vysoká věž bude dřevěná s kovovými prvky (schodiště, zábradlí), vyhlídková plošina je plánována ve výšce 12 metrů nad zemí. Stanovisko Správy CHKO Orlické hory naleznete v tomto článku.

Vyhlídkové věže mají na Anenském vrchu již tradici - pravděpodobně někdy před rokem 1910 zde byla postavena jednoduchá dřevěná rozhledna, netradičního vzhledu, s úzkou vyhlídkovou plošinou, na níž se sotva směstnali čtyři lidé. Zanikla v průběhu první světové války. Dobové pohledy však dokládají, že vrchol bez věže nezůstal - pravděpodobně někdy po válce byla postavena vyšší stavba, podle tvaru se jednalo zřejmě o traingulační věž.

Nová rozhledna vyrůstá na místě, kde až do roku 1937 stávala Anenská kaple. Ta musela ustoupit výstavbě opevnění - na vrcholu Anenského vrchu byly postaveny dva pěchotní sruby Anna a Arnošt. Kaple byla přenesena do nedaleké osady Hadinec.

Následující fotografie jsou z 31.7.2010. Zachycují průběh stavby a současný výhled od pěchotních srubů.

Výhled na Orlické Záhoří
Výhled ze stropnice srubu Arnošt

aktualizace 13.10.2010

Vyhlídková stavba na Velké Deštné byla zbourána

Rok 2006

Skromná rozhledna byla postavena v srpnu 1992 díky pionýrům z Náchoda, kteří mají základnu v osadě Kamenec. Věnovali ji panu Štefanu Matejíkovi, místnímu hajnému a bývalému členu Horské služby v Deštném, k jeho šedesátinám. Od té doby se jí říkalo Štefanova vyhlídka.
V roce 2003 byla již značně chatrná rozhledna nahrazena novou, opět dřevěnou, o něco málo vyšší konstrukcí.
Vzhledem k drsným podmínkám nejvyššího bodu Orlických hor i tato stavba rychle chátrala, proto byla stržena - více článek převzatý z iDnes.cz.

Na hlavním hřebenu Orlických hor tak v současné době zbývá již jen podobná stavba nedaleko Valinova pramene na Jiráskově horské cestě (výhled na Orlické Záhoří je úchvatný). V šířeji chápaném regionu Orlických hor Jiráskovu cestu ohraničují další dvě známé rozhledny, obě naštěstí přístupné - Jiráskova chata na Dobrošově a rozhledna na Suchém vrchu. Dobrá zpráva nakonec - nová rozhledna vyrůstá na Anenském vrchu, viz fotografie výše.

22.9.2010

Aktualita ze Správy CHKO Orlické hory:

Na konci června 2010 vyšlo další číslo zpravodaje Orlické hory (6/1, 2010). Tímto číslem došlo ve vydávání zpravodaje k několika změnám. První změnou je, že zpravodaj bude vydávat Správa CHKO Orlické hory a ne občanské sdružení LIBRI v Dobrém. Další změnou je barevnost první strany obálky zpravodaje a poslední, podstatnou změnou je skutečnost, že zpravodaj bude distribuován zájemcům zdarma.

Toto nové číslo zpravodaje má na první stránce nové barevné logo Správy CHKO Orlické hory. V článku se dočtete, jak nové logo vznikalo a proč muselo být nové. V dalším článku z pera botaničky Bětky Čejkové se seznámíte s Přírodní rezervací Hraniční louka, nalézající se při hranici s Polskem v Trčkově. Miloš Vašek seznamuje s novým programem Ministerstva životního prostředí pro podporu přirozených funkcí krajiny. O preventivním hodnocení krajinného rázu CHKO Orlické hory informuje Radka Jakoubková. Se změnami zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny vztahující se ke kácení volně rostoucí zeleně, včetně jeho povolování obsáhle seznamuje Jan Chládek. V závěru nechybí seriál Galerie ohrožených druhů, kde se stručně seznámíte s ťuhýkem obecným a užovkou obojkovou, soutěž a několik pozvánek na akce pro veřejnost, které Správa CHKO Orlické hory připravila ještě do konce roku 2010.

Pokud máte zájem o nové číslo zpravodaje ve skutečné "papírové" podobě, můžete ho získat na Správě CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou a v informačních centrech regionu.

Elektronická verze je ke stažení zde (dokument Adobe PDF).

29.7.2010

Přidány dva zajímavé články z MF Dnes: o současném stavu orlickohorských lesů (Horské lesy vyhráno nemají, 29.1.2010) a plánované stavbě rozhledny na Anenském vrchu (Na Anenském vrchu má být rozhledna, 30.1.2010).

31.1.2010

Pozadí pracovní plochy

 

Pozadí pracovní plochy pro měsíc únor je pohled na střed Deštného v 50. letech. Můžete si vybrat odpovídající rozlišení - klasické 1600x1200 a 1024x768, nebo pro širokoúhlé monitory 1680x1050. Nastavení na pracovní plochu provedete stiskem pravého tlačítka myši nad obrázkem a vybráním příkazu Nastavit jako tapetu (může se lišit u různých verzí prohlížeče).

Pohlednici Deštného mi laskavě poskytnul pan Jiří Děd. Se snímky z jeho sbírky se budete v kalendářích setkávat celý následující rok.

31.1.2010

Rok 2009

Doplněno několik fotografií na stránce o Suchém vrchu. Škoda, že Kramářova chata je již několik let uzavřená (navíc v roce 2003 vyhořela), pro veřejnost funguje pouze rozhledna s malým bufetem v přízemí...

 

28.1.2010

Na stránku Proměny v čase bylo přidáno několik fotografií, například snímek z roku 1959 zachycující kapli sv. Anny přenesenou nad Hadinec (tehdy Ottendorf) v roce 1937 v souvislosti s výstavbou opevnění na Anenském vrchu.

Kaple sv. Anny někdy ve 30. letech ještě na Anenském vrchu Tatáž kaple už uprostřed lesa nad Hadincem (2002) Tatáž kaple už uprostřed lesa nad Hadincem (2002)
Kaple sv. Anny někdy ve 30. letech
ještě na Anenském vrchu (H)
Tatáž kaple pomalu zarůstající lesem už nad
Hadincem (duben 1959)
Rok 2002

16.1.2010

Přidán odkaz na krásné fotografie z Orlického Záhoří a okolí.

11.12.2009

DVD Průvodce Rychnovem nad Kněžnou

Jedinečný průvodce po všech zákoutích města Rychnov nad Kněžnou má od února 2009 již své 18. vydání. Autorem tohoto skvělého počinu je PhDr. Josef Krám.
Uživatel se díky DVD seznámí s historií a současností Rychnova nad Kněžnou od roku 1258 slovem i obrazem podle ročních období. Rodákům cédéčko připomene bohatou historii města nejen formou textů, ale i dobových fotografií a powerpointových prezentací, obsahujících historické i současné fotografie města, které autor doplnil mluveným slovem.
Více informací na www.rychnovskypruvodce.info

18.3.2009

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici
Orlické hory jsou bohaté na církevní památky. Mezi ně patří i kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici, který vznikl z pohřební kaple v letech 1708 až 1712. Mobiliář pocházel převážně z 18. a 19. století, v druhé polovině 20. století byl však kostel ponechán svému osudu. Do dnešních dnů se dochovaly pouze lavice a nepatrné zbytky zařízení na kruchtě. O kostel se nyní stará Sdružení Neratov, jehož klienti zde hospodaří na farmě a nyní začínají s opravou kostela a úpravami na hřbitově. V posledních letech je tradicí, že na svátek patrona kostela sv. Jana Nepomuckého (květen) se zde koná mše.
Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici (foto ze sbírky pana Hartmuta Luxe)Díky panu Luxovi (autor stránek www.neratov.de a www.heimatlandschaft-adlergebirge.de), který mi poslal vzácnou fotografii interiéru kostela, se můžeme podívat, jak to dříve uvnitř vypadalo.

26.4.2008

Neratov
Doplněno několik historických pohlednic, které ze své sbírky opět laskavě poskytl pan Hartmut Lux, autor stránek o Neratovu (www.neratov.de). Pohledy jsou začleněny do jednotlivých kategorií dobových fotografií, a také umístěny na samostatné stránce.

 

12.4.2008

Kostel Všech Svatých v Rokytnici v Orl. horách
Přidán nový oddíl Kostely v Orlických horách. Stránka si neklade za cíl zmapovat všechny sakrální památky v Orlických horách, slouží spíš jako malá ochutnávka duchovního bohatství tohoto regionu. A to určitě není malé nebo bezvýznamné. Alliprandi, Santini, Reina, Klinkert - známá i méně známá jména architektů a stavitelů, díky nimž je krajina Orlických hor rozmanitější, vlídnější a bližší Bohu.

31.1.2008

V souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru byl částečně obnoven most mezi Bartošovicemi a polským Niemojówem. Most pocházející z 20. let minulého století musel měsíc před oslavami projít alespoň základní rekonstrukcí, aby zde mohla být provozována automobilová doprava a v omezeném rozsahu také doprava nákladní a autobusová. Most do Polska tak nyní mohou přejíždět osobní vozidla, nákladní vozidla do 9 tun a autobusy do 20 tun hmotnosti. Mostní konstrukce je ovšem pouze 4 metry široká, takže je nutné věnovat přejíždění mostu značnou pozornost.
Zároveň již existuje studie pro stavbu nového moderního hraničního mostu, který by měl spojovat obě území v místě asi 100 metrů pod stávajícím historickým mostem. Návrh nové stavby však naráží na odpor Správy CHKO Orlické hory, která navrhuje modernizovat stávající most a stavbu nového mostu považuje za příliš velký zásah do krajiny.
Více na stránkách www.bartosovice.eu (pozornosti doporučuji především fotografii č. 15, která zachycuje nástěnku s dobovými snímky), www.rokytnice.cz a dále reportáž na ČT24.

V Bartošovicích byl také 15.1.2008 v přízemí obecního úřadu otevřen nový obchod se smíšeným zbožím a rychlým občerstvením. Prodejní doba zde.

24.1.2008

Neratov
Doplněno několik historických pohlednic, které ze své sbírky laskavě poskytl pan Hartmut Lux, autor stránek o Neratovu (www.neratov.de). Pohledy jsou začleněny do jednotlivých kategorií dobových fotografií, a také umístěny na samostatné stránce.

 

5.1.2008

už trávíte zimní dovolenou v Rokytnici v Orlických horách, nebo jezdíte z Rokytnice lyžovat do Deštného, Bartošovic, Říček nebo Čenkovic, může Vám přijít vhod přehled autobusů, které se při cestách za lyžováním dají použít - SKIBUSY z Rokytnice v Orlických horách 2007/2008 (*.doc, 50 kB). Více informací také na stránce Zima v Orlických horách, oddíl Za zimou hromadnou dopravou...

25.12.2007

Doplněn odkaz na článek Přes všechny tisícovky na běžkách. Přejezd všech tisícovek Orlických hor byl námětem jedné z reportáží rozhlasového seriálu "Tisícovky" natočeného stanicí ČRo1 - Radiožurnál. Článek s podrobnými informacemi i se zvukovým záznamem pořadu je uveřejněn na serveru Tisícovky.cz

Pro běžkaře jsou zajímavé i další odkazy - například Orlické hory na běžkách: putování od bunkru k bunkru - článek na serveru iDNES.cz (17.1.2006), který popisuje běžkařské stopy především na hlavním hřebeni Orlických hor, od Deštného až po Suchý vrch (Bukovou horu). Nebo článek Hřeben Orlických hor - okolí Říček na "toulacím" serveru alena.ilcik.cz.

19.11.2007

Neaktuální aktuality a zajímavosti viz Střípky Orl. hor

 

 

Poznámka k použitým fotografiím

Většina dobových pohlednic pochází ze sbírky pana Miloslava Holendy z Rokytnice. Jsou označeny písmenem (H).

Pohlednice označené (Z) jsou ze sbírky Richarda Zakopala.

Černobílé kouzlo starých pohlednic

Využil jsem i fotografií ze starých turistických průvodců (P), číslo v závorce udává rok vydání.

A konečně neoznačené snímky jsou mým vlastním výtvorem.

 

Kontakt

Stránky vznikaly na počátku roku 2001. Nekladou si za cíl vyčerpávajícím způsobem uceleně pojednat tento region, spíše chtějí upozornit na místa, která mne nějakým způsobem zaujala. Jsou tedy spíše subjetivním povídáním o Orlických horách, než jejich "oficiálním" webem. Tomu odpovídá rozsah i zaměření jednotlivých oddílů. Přesto doufám, že Vás stránky Orlické hory NET zaujmou a že Vás třeba inspirují k návštěvě skutečných Orlických hor.

Není v mých možnostech sledovat a uveřejňovat veškeré aktuální dění v regionu, proto případné zájemce o další informace odkazuji na regionální servery, např. stránky Infocentra v Deštném, ORLICKO.CZ, Orlický.net, Orlické hory.cz, Rychnovsko.cz, nebo na Orlické hory-cz.info.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, připomínky, popřípadě informace, které se týkají Orlických hor, pište prosím na mail, nebo využijte Návštěvní knihy.

Velmi děkuji všem, kteří přispěli ke zlepšení obsahu stránek informacemi, fotografiemi, ať už soudobými či historickými, připomínkami a podněty.

Optimalizováno pro MSIE 5 a vyšší, rozlišení 800 x 600. Počítadlo počítá od 18.3.2001. Poslední aktualizace 9.11.2014.

Roman Zakopal, ICQ 77312078

Orlické hory - ikonka pro Vás

 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA:

Anenský vrch

Bartošovice v O.h.

Bukačka

Czarne bagno

Černý důl

Čertův důl

Čihák

Deštné

Dobrošov

Hadinec

Hanička

Jelení lázeň

Kačerov

Kamenec

Komáří vrch

Kunštátská kaple

Kunvald

Luisino Údolí

Nebeská Rybná

Neratov

Olešnice v O.h.

Orlice - Divoká, Tichá

Orlické Záhoří

Pastviny

Pěčín

Rokytnice v O.h.

Říčky

Sedloňov

Sedloňovský černý kříž

Suchý vrch

Šerlich

Šerlišský mlýn

Velká Deštná

Vrchmezí

Vrchní Orlice

Zdobnice

Zemská brána

 

Jiráskova horská
cesta

 

© www.orlickehory.net

   
Zpět na úvod