Orlické hory


Rokytnická opevnění lze poznávat i na běžkách
Mladá fronta DNES, VÁCLAV HOVORKA, 21.01.2000

Dík příhodným sněhovým poměrům mají Orlické hory velmi dobré podmínky pro turistické túry na běžkách. Sobotní výlet královehradéckého odboru Klubu českých turistů, určený pro zkušenější běžkaře směřuje do náročného terénu v okolí rokytnických pohraničních pevností včetně té nejznámější - Haničky. Naše cesta začne v horském středisku jižní části Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. Poblíž železničního nádraží opustíme po modré turistické značce městečko a vystoupáme na 649 metrů vysoký kopec. Po mírném sestupu k potoku odbočíme z modré značky na turisticky neznačenou pěšinu a podél lesa a silnice z Rokytnice do Bartošovic vystoupáme až k osadě Panské Pole a později i k hájovně Haničce v nadmořské výšce 750 metrů. Po červené turistické značce pak pokračujeme Jiráskovou cestou ve výstupu na hlavní hřeben Orlických hor. Ještě pod hájovnou Haničkou stojí u silnice někdejší svědek opevňovacích prací - bunkr se zesílenou odolností vzor 37, lidově nazývaný "řopík". U hájovny Haničky probíhá linie těžkého opevnění. Několik metrů jižně od dnešního občerstvení stojí poměrně zachovalý objekt těžkého opevnění - dvoukřídlý pěchotní srub s krycím jménem Holý. Poblíž v lese stojí další pěchotní sruby s názvy Na Okraji a Křížek. Tato opevnění střežila terénní sedlo, kterým i dnes vede silnice z Rokytnice do Bartošovic. Pro svěřený úkol disponovala posádka pěchotního srubu Holého poměrně silnou výzbrojí: ve dvou pancéřových zvonech byl lehký kulomet a ve vlastním srubu čtyři lehké kulomety, dva zdvojené těžké kulomety a dva kanóny ráže 4,7 cm spřažené s těžkým kulometem. Obdobnou výzbrojí měly být vybaveny i oba pěchotní sruby sousedící se srubem Holým. Od hájovny stoupáme podél linie těžkého opevnění na Anenský vrch a po necelém kilometru chůze projdeme kolem tvrze Haničky, jejíchž pět pěchotních srubů najdeme vpravo pod cestou a poslední tvrzový leží vlevo od cesty. Tvrz Hanička prošla, jako jediná po druhé světové válce, rozsáhlou přestavbou a v druhé polovině sedmdesátých let byla tehdejším ministerstvem vnitra upravena na protiatomový kryt. Dnes jsou objekty tvrze zpřístupněny. Stoupání k Anenskému vrchu, do výšky 991 metrů je provázeno nejen izolovanými sruby těžkého opevnění nazvanými Obrázek, Poslední a Chata, ale také objekty lehkého opevnění, "řopíky", které jsou vloženy do linie těžkého opevnění. Na samotném Anenském vrchu stojí izolovaně dva z nich Arnošt a Anna. Z Anenského vrchu sestoupíme po modré turistické značce lesním sjezdem do Říček, odkud pokračujeme údolím do Julinčina Údolí. Po žluté turistické značce nad údolím Říčky dojdeme k Novému Dvoru a dále stromořadím až k cíli cesty, na železniční nádraží v Rokytnici.