Orlické hory  
Orlické lesy ničí dusík z Čech a síra z Polska
 

Před deseti lety se zdálo, že lesy v Orlických horách mají vyhráno. Elektrárny, které po několik desetiletí na zalesněné pohoří chrlily tuny škodlivin, prošly odsířením. Vystřídaly je však zplodiny z automobilů. Porosty nadále chřadnou a jejich stav se v dohledné době nezlepší.

Podíl na tom má zejména zvýšený výskyt dusíkatých sloučenin. Podle odborníků by lesům mělo pomoci vysazování listnatých stromů, které lépe odolávají šokům vyvolaným stavem životního prostředí.

Vysazování buků, bříz nebo jeřábů se však projeví až po mnoha letech a z ekonomického hlediska není pro lesníky tak výhodné jako vysazování smrků. Problémem je také zvěř, která nově vysazené stromky ničí.

Lesy v Orlických horách patří několika vlastníkům, většinou soukromým. Kromě státního podniku Lesy České republiky se o zdejší porosty starají správa Kolowratských lesů, správa lesního hospodářství v Opočně, která hospodaří v lesích Kristiny Colloredo Mansfeldové, Lesy Janeček z Kvasin či správa Parishových lesů Žamberk.

Lesy Janeček spravují zřejmě nejhůře zasažené porosty. Poškozeno jich je okolo osmdesáti procent. "Od roku 1992 stále bojujeme o přežití našich lesů. Patří nám totiž centrální část hor, takže máme téměř veškeré porosty poškozené. Pokud bychom je neudrželi, vznikly by problémy v podhůří, kde by docházelo k pravidelným záplavám. Ve spolupráci s ministerstvem alespoň hnojíme a vápníme a samozřejmě vysazujeme listnaté stromy. Bukům se však po změnách ve složení půdy také příliš nedaří, a tak zkoušíme i jeřáby, olše a javory," uvedla jednatelka společnosti Lesy Janeček Soňa Klímová.

Mohutné původně bukové, jedlové či smrkové lesy se působením člověka změnily k nepoznání. Pradávnou příčinou byla těžba dřeva pro kutnohorské doly a orlickohorské sklárny. Zatímco v období před osídlením rostl v Orlických horách hlavně buk, po kolonizaci území trvale vzrůstal podíl smrku.

Pohroma pro smrkové porosty přišla v osmdesátých letech minulého století. Za tehdejší ekologické kalamity byla převážná část nestabilních smrkových porostů na hřebenech hor vytěžena. Nově založené lesy však kvůli nepříznivým vlivům chřadnou i nadále.

Ani síra nezmizela z horských lesů úplně, přestože již nepochází z našeho území. "Tři čtvrtiny takzvané mokré síry pocházejí z Polska, naše republika se stejným poměrem podílí na zamoření lesů dusíkem," vysvětlil lesník Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Zdeněk Záliš.


26.2.2004 , autor: Stanislav Ďoubal, Mladá fronta DNES


Zpět - Back - Züruck