Orlické hory  
U kaple se setkávali lidé z obou stran hor
 
Kunštátská kaple před rekonstrukcí Interiér v roce 2002 Kopie původní Piety Bílá zeď kaple svítí  do daleka

Kunštátská kaple před rekonstrukcí

Interiér v roce 2002 Kopie původní Piety,
rok 2006
Bílá zeď kaple svítí
do daleka, 2006

 


Výstava v muzeu v Deštném je věnována historii Kunštátské kaple stojící na hřebeni Orlických hor od 17. století

 

Pravděpodobně 30. léta (H). Až do konce sedmdesátých let byla kaple obklopena lesem
Pravděpodobně 30. léta (H). Až do konce 70. let byla kaple obklopena lesem.

Deštné v Orlických horách - V muzeu v Deštném v Orlických horách je nyní výstava o historii Kunštátské kaple. Ta stojí na hřebeni hor již od 17. století a byla svědkem soužití českého, německého a polského obyvatelstva. Původní svatostánek vznikl v době po kolonizaci oblasti tyrolskými dřevaři.

Výstava otevřená do konce června má připomenout trnitou cestu k obnově tohoto poutního místa, které několikrát málem zaniklo. Zřejmě jeho zvláštní přitažlivost a nesčetné zástupy poutníků napomohly, že kaple zůstala zachována až do současnosti.

V dobách, kdy na horách hospodařilo i německé obyvatelstvo, byla Kunštátská kaple místem, kde se setkávali obyvatelé obou stran hor nejen za účelem náboženských poutí, ale i obchodu.

„Výměna obilí, hus, dobytka - to vše se odehrávalo mezi jednotlivými vesnicemi v povodí Orlice. Kaple na hřebeni byla příležitostí, aby přišli i lidé z druhé strany Orlických hor. Ti šli na pouť a vzali s sebou něco na prodej. Pod záštitou křesťanské církve byla hlavní bohoslužba, ale dělo se i toto setkávání lidí,“ převyprávěl dávnou historii Alois Galle, potomek německých starousedlíků, pamětník válečných událostí a poválečného odsunu.

 

Po druhé světové válce kaple málem zanikla

Interiér po obnově
Interiér po obnově

Po druhé světové válce kaple, která byla svědkem mnoha osudů, proseb i děkovných modliteb, zpustla. Němečtí obyvatelé, na něž dodnes upomínají jazykové zvláštnosti a dochované tradice a pro které měla kaple velký význam, byli vyhnáni. Svatostánek shlížející z hřebene hor do podhůří byl částečně opravován již v šedesátých letech. Na začátku osmdesátých let minulého století tam však turisté spatřili obraz zkázy ojedinělého poutního místa - vyvrácené dveře, poškozený portál, uvnitř ohniště.

Jediné, co se podařilo z kaple přesunem do nedalekých kostelů zachránit, je socha Piety a obraz Útěk svaté rodiny do Egypta, o jehož autorovi není téměř nic známo. Že tento umělecký skvost pochází z Kunštátské kaple, vypátral znalec Orlických hor Jan Hégr, který se historií poutního místa dlouhodobě zabývá.

Když hrozilo úplné zničení kaple, v roce 2002 se opravy za význačné podpory obce Zdobnice chopilo sdružení Via Aurea. V roce 2005 tak mohla být kaple Navštívení Panny Marie znovu vysvěcena a poutní místo se tak dočkalo znovuzrození.

 

 


13.6.2006, autor: PAVEL BEDNÁŘ , MF DNES


Zpět - Back - Züruck