Orlické hory  
Lesník: V nejbližších desetiletích se stav lesů na horách nezlepší
 

Lesník Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Zdeněk Záliš míní, že lékem pro lesy na hřebeni Orlických hor je výsadba listnatých stromů. Jednou z jejích výhod je to, že zatímco smrky půdu, v níž rostou, ochuzují, listnáče ji obohacují.

 


Jaký je současný stav lesních porostů v Orlických horách?

Stav našich lesů není dlouhodobě příliš dobrý. Jedna z druhotných příčin potíží leží hluboko v minulosti, v době, kdy se nejen na našich horách začaly hromadně vysazovat smrky. Ty dnes na hřebenech hor nejsou schopny odolat zátěži škodlivin a drsným přírodním podmínkám.

 


Které jsou hlavní příčiny chřadnutí lesů?

Dříve to byly zplodiny z tepelných elektráren. Dnes škodí emise dusíku z automobilové dopravy. Navíc půda je dosud zatížena starými škodlivinami.

 


Kdy by se současný stav mohl začít zlepšovat a co je třeba pro to učinit?

V tomto směru nejsem optimista a myslím si, že zlepšení není v dohledu, alespoň pokud jde o příštích několik desítek let. Naopak je možné, že v budoucnu bude situace ještě horší. Řešením je výsadba listnatých stromů.

 


V čem je jejich výhoda?

Jednou z hlavních výhod je to, že listnáče půdu obohacují. Smrky ji naopak degradují. Listnáče jsou také tolerantnější k současnému stavu půdy a zátěži škodlivinami.

 


Co soudíte o záměru stavby větrných elektráren těsně za hranicí chráněné krajinné oblasti?

Nelíbí se mi ze dvou důvodů. Jednak naruší krajinný ráz, protože elektrárny mají být vysoké sto metrů, jednak z pozorování vyplynulo, že mají vliv na živočichy žijící v jejich blízkosti. V okolí těchto elektráren například nehnízdí ptáci.

 

 


26.2.2004 , autor: Stanislav Ďoubal, Mladá fronta DNES


Zpět - Back - Züruck