Orlické hory  
Fotografie nejen pro pamětníky
 
Jedlová Jedlová
Boží muka při cestě stoupající od kostela
sv. Matouše k horní Jedlové a dál k Luisinu údolí. 30. léta, (H)
Přibližně stejné místo o sedmdesát let později (2005)

Deštné v O. h. - Dalším ze zajímavých turistických cílů by se pro návštěvníky Orlických hor měla stát expozice historických fotografí Deštného v O. h. a okolí, která byla v sobotu 1. dubna slavnostně otevřena v kostele svatého Matouše v Jedlové. Na její realizaci se podílelo sdružení Vesmír, spolu s archeologickým centrem Villa Nova, deštenským muzeem a obcí Deštné v O. h. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Výstava téměř stovky reprodukcí fotografií s názvem "Krajina zašlých časů" nabízí každému z příchozích pohled na jednotlivá zákoutí Orlických hor tak, jak je znali kdysi pamětníci a vybízí k zamyšlení nad idylickým zobrazením období, kterým prošly dvě světové války. "Mnohé z míst, které jsou na snímcích zachycené, mají pohnuté osudy. Obrazy mapují krajinu, v níž byla přerušena identita dějinného vývoje," sdělil ředitel deštenského muzea Bohumír Dragoun a tím, že výstava je jen jedním z kroků, které vyplynuly z nutnosti na tento vývoj znovu navázat a ze snahy ochránit svěřené kulturní a přírodní bohatství.

K instalaci expozice byl vybrán prostor postupně upravovaného historického torza kostela v Jedlové, který umocňuje atmosféru snímků. Podle místopředsedy kulturní komise Královéhradeckého kraje Josefa Ježka evokují zašlé fotografie dobu, kdy navzdory rušivým dějinným zvratům fungovala konzervativní společenská pravidla a jakýsi řád. "Byl to řád těžké, a lopotné práce, řád souznění s přírodou, a také řád vzájemné sounáležitosti lidí, pokory před bohem a porozumění, který byl později nahrazen neřádem a intolerancí, vystupňovanou v nenávist a touhu po pomstě, jež se mnohdy dotkla nevinných," připomněl. Dodal, že právě proto vznikla expozice, upozorňující na dávnou tvář tohoto krásného kraje a ve svém přesahu i na osudy lidí, kteří zde žili. "Zajímavým kulturním počinem by bylo vydat shromážděný materiál jako publikaci pro návštěvníky tohoto kraje," doplnil. Součástí slavnostní vernisáže v prostorách kostela bylo hudební vystoupení flétnového souboru Sarabanda.

4.4.2006, Noviny Rychnovska


Zpět - Back - Züruck