Orlické hory  
Co čeká Orlicko v letošním roce?
 

Sdružení obcí Orlicko (www.orlicko.cz) pracuje na Ústecku už jedenáct let. Rok 2003 je pro něj prvním po komunálních volbách, které přinesly řadu změn ve vedení radnic a tudíž i nové lidi, kteří se seznamují se smyslem a principy činnosti Orlicka. Je také posledním rokem před přistoupením republiky do Evropské unie, a to pro sdružení znamená závažné změny zejména při získávání financí na projekty.

 

Činnost Orlicka se dá rozdělit do několika oblastí. První jsou projekty, které začalo realizovat v minulém roce a letos dokončuje.

 


Postavili infocentrum

Za pozornost stojí práce na rekonstrukcích drobných památek. Na silnici č. 11 jsou nepřehlédnutelné opravy soch v Helvíkovících a na Šedivci. Stejně tak se opravují nebo již byly opraveny sochy v Bystřeci, Pastvinách anebo Červeném Potoce. "Druhým zajímavým projektem je výstavba informačního a vzdělávacího centra na Červenovodském sedle," uvedl manažer sdružení Antonín Fiala. "Zde je dokončen malý stylový objekt, který slouží jednak jako informační zázemí pro návštěvníky tohoto regionu, jednak je zde poskytováno základní občerstvení. Doufáme také, že touto stavbou přispějeme ke zvýšení kultury prostředí na Červenovodském sedle, jehož vzhled byl po zimě doslova odpuzující."

 


Pozornost věnují propagaci

K novým projektům patří vydání několika nových tiskových propagačních materiálů, které sdružení v posledních letech hodně chyběly. V prvé řadě to bude společný propagační materiál s polským regionem Kladsko, který tyto regiony představí jako jednu cílovou oblast pro trávení dovolených i víkendových pobytů. Další propagační materiál bude zaměřen na oblast Dolní Moravy a Králického Sněžníku, která díky novému provozovateli lyžařského areálu Ski Sněžník zaznamenala v posledním roce velký rozvoj. Tento materiál bude určitým nastartováním velkého projektu Lyžařská oblast OrlickoKladsko, který bude mít za cíl komunikační a informační propojení všech lyžařských středisek v našem a Kladském regionu. V souvislosti s propagací stojí za připomenutí vydání cyklomapy firmou Shocart, ve které jsou cyklotrasy Orlicka (Orlickoústecko, č. 129)

"Z počátku roku jsme věnovali hodně sil aktivitám okolo obnovení činnosti chaty na Suchém vrchu," uvedl Antonín Fiala. "Ve spolupráci zejména s Pardubickým krajem jsme se pokoušeli chatu získat do vlastnictví a poté ji postupně rekonstruovat. Bohužel se ukázalo, že tato akce je nad naše možnosti."

 


Začnou připravovat žádosti

Další oblast činnosti Orlicka souvisí se vstupem země do EU. Pro řadu subjektů z veřejného nebo privátního sektoru bude znamenat rozšíření možností získání finančních prostředků. Protože příprava žádostí a související dokumentace je dosti náročná, jak časově, tak i finančně, Orlicko zahájí přípravu na podání žádostí již v tomto roce.

"Připravujeme několik projektů, a to buď sami nebo prostřednictvím obcí, kterých se projekt územně dotýká," uvedl manažer Orlicka.

"K nejzajímavějším patří projekt Králická pevnostní oblast, krytý bazén v Letohradě nebo celoplošná plynofikace obcí Orlických hor, který připravujeme ve spolupráci se Sdružením horských obcí Orlických hor. Za pozornost stojí i příprava projektu Lyžařských sjezdových tratí z Bukové hory a Suchého vrchu směrem k Červené Vodě. Jde o rozsáhlý, finančně náročný projekt, o kterém se však domníváme, že má velkou šanci být realizován."

 


Chtějí věž na Králičáku

V poslední době také nabývá na intenzitě příprava projektu obnovení stavby věže na Králickém Sněžníku, která byla zbourána v roce 1973. Je modelovým příkladem česko polské spolupráce.

Právě spolupráce se sousedním Kladským regionem je další oblastí, které Orlicko věnuje svoji pozornost. Vychází z předávání zkušeností, a to zejména prostřednictvím Konferencí Orlicko Kladsko. Ta letošní se konala v Polanici Zdroj a jejím výstupem byla například společná deklarace k postavení věže na Králickém Sněžníku. Oba regiony se také společně prezentují na veletrzích cestovního ruchu jak v České republice, tak v Polsku. K prvním konkrétním výstupům spolupráce patří propagační materiály, společná internetová prezentace nebo nově otevřený projekt Pohraničí OrlickoKladsko vlakem, jehož cílem je přiblížit turistické možnosti Orlicka pro občany zejména z Wroclavské aglomerace.

Dalším zajímavým projektem Sdružení Orlicka je strojová úprava lyžařských běžeckých stop v oblasti Čenkovic, Bukové hory a Suchého vrchu.

"Domnívám se, že jde o jeden z našich nejúspěšnějších projektů, který byl lyžařskou veřejností přijat velmi pozitivně," konstatoval Fiala.

"Osvědčila se nám spolupráce s Lesy České republiky a se společností Voda a sport Svitavy, která nám zajišťuje vlastní provoz techniky. Na druhou stranu jde o finančně velmi náročný projekt, na který se nedá přímo vydělat. Dosud jsme vystačili s prostředky získanými z Programu obnovy venkova, z rozpočtu Pardubického kraje a od sponzorů." Pozitivní je spolupráce se svazkem obcí Lanškrounsko, který na údržbu stop přispívá.

"Stojíme však před velkým problémem a tím je náhrada současného stroje. Ten je sice po rekonstrukci pásů, ale jeho výkon na současný počet udržovaných kilometrů již nestačí," dodává Antonín Fiala.

"Plánujeme již na příští sezonu změnu techniky, chceme koupit stroj nový."

 


Orlicko je stále aktivní

Z průřezu činností Orlicka je vidět, že jeho aktivita nepolevuje ani po jedenácti letech existence a výsledky dokazují smysl spolupráce místních samospráv při rozvoji svého území. Podle manažera Orlicka je také nutné zdůraznit aktivní roli Pardubického kraje, který plní své závazky vůči danému regionu.


 

Orlické noviny (Vltava-PNPres-Labe), 4.8.2002


Zpět - Back - Züruck