Orlické hory  
Písečná se zařadila mezi nejhezčí evropské vesnice
 

Černobílé pohlednice pocházejí ze sbírky p. Aloise Tacla z Letohradu
Barevné fotografie - Šárka Bergerová

Písečná kolem roku 1902 Kostel sv.Kateřiny Medicejské Písečná se Žampachem, rok 1933
Písečná kolem roku 1902 Kostel sv.Kateřiny Medicejské,
kolem roku 1900
Písečná se Žampachem, rok 1933
Kostel sv.Kateřiny Medicejské Písečná na počátku 70. let
Kostel sv.Kateřiny Medicejské,
kolem roku 1935
Písečná na počátku 70. let

 

 

Písečná Písečná Písečná

 

 

Písečná má zlatou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe

 

Písečná, malá obec v podhůří Orlických hor, jako vůbec první z celé České republiky získala v září letošního roku zlatou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe! Tuto soutěž s třicetiletou tradicí pořádá Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Z české strany garantuje vysokou kvalitu zúčastněných sídel Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

„Letos se soutěže Česká republika účastní čtvrtým rokem. Dosud české obce získaly jedenkrát bronz, dvakrát stříbro a letos se Písečné podařilo dosáhnout na kov nejcennější. Stala se tak jednou ze šesti oficiálně nejkrásnějších evropských vesnic roku 2005,“ radoval se z úspěchu krajský radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

Slavnostního vyhlášení v maďarském Györu se zúčastnila výprava obecních zastupitelů, doprovázená delegací z loňského stříbrného Únanova. V Národním divadle v Györu převzal zlatou plaketu z rukou předsedy poroty Luka Griffina starosta Písečné Josef Zámečník.

V kategorii měst se stejné soutěže zúčastnila Litomyšl, která získala stříbrnou medaili. Ocenění převzal starosta města Jan Janeček.

V roce 2005 se klání zúčastnily vybrané nejkrásnější vesnice z 11 zemí (Velká Británie, Irsko, Francie, Holandsko, Belgie, Německo, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a Česká republika). Z České republiky je do soutěže vždy nominována vesnice, která v předchozím roce získala celostátní Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku. Samostatné soutěže v rámci Entente Florale se pak ještě účastní město, vybrané v regionu vítězné vesnice.

Všechny nominované obce navštíví jedenáctičlenná mezinárodní odborná porota, která posuzuje celkový vzhled obce, její zapojení do krajiny, kvalitu bydlení, ekologii, komunikaci radnice s občany i aktivní přístup samotných obyvatel k utváření vlastního životního prostředí. Podle dosažených bodů jsou pak jednotlivá zúčastněná sídla zařazena do bronzového, stříbrného, či do zlatého pásma.

14.09.2005, www.pardubickykraj.cz

 

 

Písečná se zařadila mezi nejhezčí evropské vesnice

 

Písečná - Jednou z nejkrásnějších vesnic Evropy se stala Písečná, obec pod hradem Žampachem na Ústeckoorlicku, s necelými pěti sty obyvateli. Jako první obec v České republice se totiž v soutěži Entente Florale neboli Kvetoucí sídla dostala do takzvaného zlatého pásma. Litomyšl ve stejné soutěži skončila stříbrná.
„Na evropskou cenu Entente Florale jsme byli nominováni díky vítězství Písečné v celostátní soutěži Vesnice roku. Do té jsme se vloni přihlásili poprvé. Obě ceny jsou si podobné v tom, že hodnotí dlouhodobou péči o životní prostředí jak v obci, tak v jejím okolí,“ říká starosta Písečné Josef Zámečník.
Soutěž, která v Evropě probíhá od roku 1975, je k hodnoceným městům milosrdná. Všechna dostanou buď zlaté, stříbrné, nebo bronzové ocenění (Nutno ovšem dodat, že až ve finále, kam se dostane pouhých 11 vesnic a stejný počet měst. Na počátku loňského ročníku soutěže bylo nominováno asi 27 000 sídel!! (Pozn. R.Z.)). „Pečujeme o vzrostlou zeleň, která odděluje domy od silnic, dbáme na celkový pěkný vzhled obce, staráme se o lesy i vodu. Při péči o potok se snažíme o úpravy v terénních podmínkách, při zpevňování používáme dřevo a kámen. A upravené domky a zahrádky - to už je chuť samotných lidí vyzdobit si své prostředí, ve kterém žijí,“ dodává Zámečník.


17.09.2005, autor (hrp) , Mladá fronta DNES

 

Vyhodnocení soutěže Entente Florale Europe

 

Entente Florale Europe – evropská soutěž, jenž se zabývá stavem uspořádání zeleně v městech a vesnicích Evropy, vyvrcholila v pátek 9. září v maďarském městě Györ, kde se letos konalo slavnostní vyhodnocení.

 

Soutěže se účastnilo 11 zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Slovinsko a Velká Británie. Každá země nominovala své zástupce – město a vesnici, které uspěly v národních soutěží. Tato sídla reprezentují svoji zemi a náležitě se proto na hodnocení v evropském kontextu připravují. Jednotlivé země mají také své zástupce, hodnotitele v mezinárodní porotě, jejímž úkolem je pak v průběhu dvou letních měsíců navštívit všechna sídla a dle předem stanovených kritérií je posléze vyhodnotit. Výsledkem je ocenění měst a vesnic zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.

 

Zlatá Písečná

Česká republika byla v letošním ročníku reprezentována Pardubickým krajem, a to historickým městem Litomyšl a malebnou obcí Písečná nedaleko Ústí nad Orlicí.

Ač se soutěž Entente Florale v různých obměnách koná již od roku 1975, naše země se tu objevuje teprve čtyři roky a letos je to poprvé, kdy v soutěži získala i zlatou medaili. Toto velké ocenění získala vesnice Písečná a město Litomyšl získalo v tvrdé konkurenci evropských měst stříbro. Porota složená z deseti zahraničních expertů u nás velmi oceňovala kvalitně připravené prezentace sídel s výborně zpracovaným textovým materiálem a organizační zajištění celého hodnocení.

Vlastní soutěž měst a vesnic se zaměřuje především na kvalitu životního prostředí sídel, jejich přístup k okolní krajině, a to vše s důrazem na lidskou pospolitost a vzájemnou spolupráci. V zemích západní Evropy se kvalitní prostředí sídel stává již naprostou samozřejmostí a místní obyvatelé se svými názory snaží uplatnit i v oblasti krajinného plánování a urbanismu. Soutěž zde má bohatou tradici a účast v ní je prestižní. Dobře reprezentující sídla mají právo užívat logo Entente Florale Europe, které je pro ostatní, zejména pak turisty, zárukou atraktivního turistického cíle a bývá uváděno i cestovními kancelářemi.

 

Ve městě řek

Jak již bylo zmíněno letošním hostitelským městem celého slavnostního aktu se stalo maďarské město Györ, nazývané také městem řek, neb se zde setkává Dunaj a Rába. Svým historickým centrem rozkládajícím se kolem zmíněných řek se velmi podobá našim městům. Protože leží jen sedmdesát kilometrů od Bratislavy, je tu často slyšet jak slovenštinu, tak češtinu. V Györu najdeme příjemné termální lázně s komplexem bazénů a doprovodných aktivit, takže tu o návštěvníky určitě není nouze. Toto přirozeně milé město bylo na akci výborně připraveno a vyzdobeno bohatou květinovou výzdobou, o kterou se místní po několik dnů dobře starali, a tak bylo stále co obdivovat. Vzhledem k bohatosti města na plejádu rozsáhlých historických budov i řadu zachovalých měšťanských domů stálo zato uskutečnit večerní procházku jeho centrem.

V rámci slavnostního vyhodnocení byla část dne věnována příjemným zážitkům, které zprostředkoval jakýsi „mezinárodní trh krajových specialit“. Zástupci všech jedenácti zemí, reprezentovaných dvaadvaceti vesnicemi a městy se po tuto dobu stali propagátory toho nejlepšího a nejtradičnějšího svého kraje. Delegace zemí často v krojích proudily mezi jednotlivými stoly plnými specialit lákajících k ochutnávce. K dispozici byly také informační brožury či jiné upomínkové předměty.

Odpoledne bylo věnováno výjezdu z města do krajiny, do místa vzdáleného asi půl hodiny jízdy, které ohromilo svojí majestátností, ale i přirozeností. Jedná se o benediktinské opatství – Pannonhalma, založené roku 996 mnichy, kteří přišli z Čech. Dnes je toto místo na listině světového dědictví Unesco. Kromě úžasné knihovny a hlavního pozdně románského kostela s raně gotickým doplněním se tu nachází i klášter a školní zařízení, dodnes vychovávající nové žáky. Celý komplex budov je obklopen milou okolní krajinou s vinicemi, ovocnými sady a malou botanickou zahradou. Návštěvníky určitě překvapí řada vzrostlých mišpulí (Mespilus germania), lemující cestu vedoucí k obnovenému vinnému sklepu, kde se zpracovává úroda od blízkých pěstitelů. Bylo příjemné pozorovat jak se směs rozmanitých národností dobře baví, překonává jazykové bariery, vyměňuje svoje zkušenosti a plánuje vzájemná setkání.

 

Ocenění i doma

Soutěž Entente Florale Europe přispívá k pochopení základní pravdy: I na nás osobně záleží, v jakém prostředí žijeme a budeme žít. V tomto duchu k soutěži přistupovali i obyvatelé obou úspěšných obcí, Litomyšli a Písečné. Český organizační tým s hlubokým uznáním ocenil pečlivou systematickou přípravu obou sídel, výbornou spolupráci jejich týmů a aktivní účast místních obyvatel. Velkým přínosem bylo přímé zapojení kraje a osobní zájem starostů obou sídel, Ing. Jana Janečka (Litomyšl) a Ing. Josefa Zámečníka (Písečná), a člena rady Pardubického kraje pana Ing. Petra Šilara. Litomyšl a Písečná tak vynikajícím způsobem reprezentovaly Českou republiku.

Záznam z hodnocení našich sídel uvedla i Česká televize v pořadu U nás v Evropě dne 7. 9. 2005. Je možno jej nalézt na stánkách ČT – http://www.czech-tv.cz/.

Další informace o soutěži Entente Florale Europe poskytují oficiální webové stránky Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu www.szkt.cz.


Autor: Ing.I.Truxová, Národní památkový ústav Praha, článek z www.zahradaweb.cz

 


Zpět - Back - Züruck