Orlické hory  
Chřástalové mají své ptačí území
 

Rychnovsko - Orlické Záhoří, které leží v Chráněné krajinné oblasti, se nedávno stalo jako jedno z prvních v České republice ptačím územím Natura 2000.

Pracovníci CHKO zde plánují umístění informační cedule o vzácných druzích ptáků, kteří by se zde koncem května měli uhnízdit. Současně hodlají vytvořit novou naučnou stezku, která jmenovaným územím povede.

Informační cedule má být jedinou viditelnou známkou toho, že se oblast Orlického Záhoří v rozmezí asi devíti set hektarů od Trčkova po státní hranici až k Černé vodě stala ptačím územím a zároveň bude popisovat vzácný druh ptáka.

Režim Natura 2000 má zajistit ochranu ohroženého ptactva a současně jeho biotypu. Jedním z tažných a téměř vyhynulých druhů je chřástal polní, který žije především ve vysoké trávě.

"Hlavním důvodem jeho mizení z krajiny bylo intenzivní obdělávání luk a odvodňování pastvin. Je to pták velikosti koroptve, který se živý živočichy a pohybuje se převážně po zemi. Takže jakékoli větší zásahy, například převrácení půdy na ornou, nebo přílišné zaplocování krajiny by mu dost vadily. Také doba senoseče je pro něj riziková, často se totiž stává, že nestihne vyvést mláďata dříve, než se začne sekat. Zemědělci proto s námi spolupracují a v těchto oblastech sečou trávu směrem od středu ven, tak aby ptáci měli šanci utéct," vysvětluje vedoucí CHKO v Rychnově Jan Mocek.

Pokud se pták uhnízdí a nic neruší jeho vegetační klid, je schopen vyvést mladé i dvakrát za rok, s jeho rozšířením se tedy počítá.

Podle přírodní rezervace Bedřichovky, která leží v této části území, se bude jmenovat nová naučná stezka, jež ptačí území protne. Vzniknout má do léta.Další informace viz stránka Návrh oblastí ochrany ptáků v České republice - Orlické Záhoří


22.5.2004 , autor: neuveden, Noviny Rychnovska


Zpět - Back - Züruck