Orlické hory  
Silnice za peníze z Bruselu
 

U neratovského kostela byla v poledne 7. listopadu 2002 zahájena rekonstrukce horské silnice II/311 v úseku Neratov - Šerlich. Jedná se o přístupovou silnici k hraničnímu přechodu Orlické Záhoří - Mostowice v celkové délce 19 km. Její současný stav je z hlediska životnosti a únosnosti již nevyhovující a místy vykazuje havarijní stav. V některých místech je široká pouze 4,25 m, zatímco po rekonstrukci se rozšíří v celém úseku minimálně na 5 m. V celé délce bude rekonstruováno odvodnění a rekonstruovány tři mostní objekty.
Práce byly již zahájeny, ještě letos bude vykáceno 203 ks stromů k umožnění rozšíření silnice. Na zimu se práce přeruší a do konce října 2003 bude silnice hotova. Podél ní bude vysazeno 420 stromů, javorů a jasanů. Generálním dodavatelem stavby je firma Colas cz, a. s., celkově bude rekonstrukce stát 115 milionů. Ke stavbě dochází na základě inciativy Euroregionu Glacensis. "Jedná se o první velký investiční projekt Euroregionu Glacensis. Dá se říci, že je přímo vzorový a zrcadlový. Na polské straně bude o rok později zahájena stavba rekonstrukce silnice Dušniky Zdrój - Mostowice, na níž získají Poláci dotaci rovněž z Bruselu. A abych byl úplný, Krajský úřad Hradec Králové bude financovat stavbu silnice a mostu přes hraniční říčku včetně malé hraniční budovy a tato stavba se uskuteční rovněž v příštím roce," řekl o celé akci její "táta", sekretář Euroregionu Glacensis, Helmut Dohnálek, někdejší starosta Orlického Záhoří.
Myšlenka rekonstrukce silnice k novému hraničnímu přechodu Orlické Záhoří - Mostkowice, která se narodila přibližně v roce 1993. Začátek její realizace byl doprovozen jakýmisi křtinami základního kamene, jichž se zúčastnilo asi sto hostů, mezi nimi generální konzul ČR z Wroclavi (Vratislavi) Igor Šedo.


 

Orlický týdeník 12.11.2002, (JD)


Zpět - Back - Züruck