Orlické hory  
Muzeum v Deštném: vykopávky dávné sklárny
 

Sklářské řemeslo je magie, tvrdí průvodci v muzeu v Deštném v Orlických horách. A i když je tu jen malá sklářská expozice, návštěvníky spolehlivě uhrane: nejenže zhlédnou archeologické vykopávky deštenské sklárny, ale také spoustu místního historicky cenného skla nebo celý postup výroby.

„Sklářství je opravdu magie a leckterý sklář býval povýšen do šlechtického stavu,“ vypráví návštěvníkům vedoucí muzea Bohumír Dragoun a ukazuje prastaré sklářské náčiní.

 

Interiér muzea, část věnovaná sklu
Interiér deštenského muzea

Tatínky od rodin okamžitě zaujmou sklářské píšťaly a obrovské formy ze šedých jílů, v nichž si skláři chystali takzvaný kmen ze směsi křemene, křemičitého písku, střepů, potaše, sody a vápence. Děti se zvláštních surovin hned zvědavě dotýkají a maminky zase obdivují hotové secesní sklenice, lustry a poháry.

Historikové předpokládají, že první skláři přišli do Orlických hor nejspíš už ve středověku a patřili k jejich kolonizátorům. Díky přírodnímu bohatství mohli zakládat sklárny a když místní zdroje dřeva vyčerpali, přenechali mýtiny zemědělcům a putovali o něco dál. Kolem skláren vznikaly vsi, v nichž se usazovali jiní řemeslníci, kteří v nich zůstávali, i když dílny zanikly.

První zmínka o vsi Deštné pochází z poloviny 14. století a hypoteticky už tehdy tu prý mohli skláři působit. Písemné doklady ale hovoří o sklářství v Orlických horách až v 16. století, kdy začíná zlatá éra tohoto řemesla. S třicetiletou válkou však přišel pozvolný úpadek, který přetrval až do začátku 20. století.

Model sklárny Na Cikánce
Model sklárny Na Cikánce

Zhruba před dvaceti lety historik Václav Šplíchal se svým týmem odkryl v Deštném zaniklou sklárnu rodu Preusslerů ze 17. až 18. století v místě zvaném Glashüttenwiese (louka Na Cikánce). Během pětiletého nedokončeného výzkumu objevili pec, pomocné pece a půdorys velké sklářské dílny. Muzeum dnes vystavuje model sklárny i řadu nálezů, například mléčné sklo koštěnku, žlutý amber, kolowratský křišťál nebo nazelenalé sklo. V Deštném se vyráběly ze skla i dětské hračky anebo fajfky.

Naposledy se sklo tavilo v Deštném v Zákoutí ještě v roce 1908 v Karolinině huti, ale kvůli odbytovým potížím sklárna nakonec zanikla.

Tavba skla dřevem
Tavba skla dřevem

Sklářská tradice se vytratila, dnes už v horách působí nanejvýš malé dílny zaměřené na vánoční ozdoby.


I když muzejní expozice leccos vysvětlí, názornější představu o starém řemesle nabízejí v Deštném vždy během léta. Novoborští skláři tu oživují starobylý způsob tavení skla dřevem přímo před očima diváků.

Originální kousky si pak návštěvníci mohou koupit v dražbě. Experiment zopakují skláři letos potřinácté.

 

 

 

3.3.2004 , autor: (tů), Mladá fronta DNES


Zpět - Back - Züruck