Orlické hory
Neratov. Opravovaný chrám Nanebevzetí panny Marie.
Neratov - opravovaný chrám Nanebevzetí panny Marie, stav v roce 2007. Foto Michal Goc

Neratov - reconditioned Our Lady Ascension church, condition in 2007. Photo Michal Goc

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck