Orlické hory
Černá Voda
Černá Voda - poslední část Orlického Záhoří po proudu Divoké Orlice.

Černá Voda (Black Water) - last part of Orlické Záhoří down the river Divoká Orlice.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck