Orlické hory
Kříž na okraji rezervace Černý důl
Kříž na okraji rezervace Černý důl, u cesty z Panského Pole do Hadince (dříve hlavní cesta z Rokytnice do Neratova).

A cross at the edge of reservation Černý důl, near road from Panské Pole to Hadinec (formerly main road from Rokytnice to Neratov).

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck