Orlické hory
Tvrzový pěchotní srub N-S-72 Můstek
Tvrzový pěchotní srub N-S-72 Můstek.

The infantry casemate N-S-72 Můstek.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck