Orlické hory
Jména osádky srubu N-S 73 Jeřáb (třetí dokončený objekt pevnosti Dobrošov) v září 1938

Jména osádky srubu N-S 73 Jeřáb (třetí dokončený objekt pevnosti Dobrošov) v září 1938. I když ani tvrz, ani tento pěchotní srub nebyl zdaleka dokončen, posádka byla odhodlána k obraně.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck