Orlické hory
Tvrzový pěchotní srub N-S-72 Můstek
Výhled směrem na Hronov a Ostaš z pěchotního srubu N-S-72 Můstek.

View of Hronov and Ostaš hill from infantry casemate N-S-72 Můstek.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck