Orlické hory
Chráněný strom "Drážní buk" u železniční trati mezi Pěčínem a Rokytnicí
Chráněný strom "Drážní buk" u železniční trati mezi Pěčínem a Rokytnicí.

Protected tree "Rail Beech" near railroad between Pěčín and Rokytnice.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck