Orlické hory
Socha sv. Jana Nepomuckého u cesty z Hadince do Neratova
Socha sv. Jana Nepomuckého u cesty z Hadince do Neratova.

A statue of St. Jan Nepomucký at the road from Hadinec to Neratov.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck