Orlické hory
Podzemní křižovatka.
Podzemní křižovatka. Chodba nalevo míří pod dělostřelecký srub, kde je dnes ošetřovna a jídelna krytu (dříve muniční sály M2). Pravá chodba pokračuje k ostatním objektům tvrze. (Stav 2001)

Underground crossroad. Corridor on the left steer below the artillery casemate, where there are first aid station and dining room (formerly ammunition dump M2). Right corridor continous toward other objects of fortress. (Condition in 2001)

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck