Orlické hory
Kostel Sv. Matouše v Jedlové - pohled na vstupní část s kruchtou
Kostel Sv. Matouše v Jedlové - pohled na vstupní část s kruchtou (Stav 2005)
© Orlické hory Zpět - Back - Züruck