Orlické hory
Lasówka
Lasówka - polská ves na levém břehu Divoké Orlice, bývalá sklářská Kaiserswalde.

Lasówka - polish village on left side of Divoká Orlice river, former glass Kaiserswalde.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck