Orlické hory
Šerlišský mlýn
Šerlišský mlýn - hotel a výletní místo (860 m) v zalesněném údolí Bělé.

Šerlišský mlýn (Šerlich mill) - hotel on a beauty-spot location (860 m) in a timber valley of Bělá river.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck