Orlické hory
Podvečer v Neratově. Opravovaný chrám Nanebevzetí panny Marie.
Podvečer v Neratově. Opravovaný chrám Nanebevzetí panny Marie, stav v roce 2005.

Early evening in Neratov. Reconditioned Our Lady Ascension church, condition in 2005.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck