Orlické hory
Polský Niemojów
Pohled na polskou stranu (Bystřické hory) s kostelem Navštívení Panny Marie v Niemojówie.

A view of polish side (Bystřické mountians) with Our Lady Visitation church in Niemojów.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck