Orlické hory
Rozcestí na Polomském kopci (1050 m).
Rozcestí na Polomském kopci (1050 m).

Crossroad on Polom hill (1050 m).

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck