Orlické hory
Říčky - kaplička nad kostelem Nejsvětější Trojice
Říčky - kaplička nad kostelem Nejsvětější Trojice.

Říčky - a village chapel above St. Trinity church.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck