Orlické hory
Štefanova vyhlídka na Velké Deštné
Štefanova vyhlídka na Velké Deštné
(rok 2001).

The Štefan's look-out on Velká Deštná
(year 2001).

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck