Orlické hory
V roce 2003 vyhořelá chata na Suchém vrchu
V roce 2003 vyhořelá chata na Suchém vrchu byla provizorně zakonzervována. Jaro 2009.
© Orlické hory Zpět - Back - Züruck