Orlické hory
Zbytky lesa na hřebenu pod Jelenkou
Zbytky lesa na hřebenu pod Jelenkou.

Survivals of forest on crest under Jelenka hill.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck