Orlické hory
Uschlé smrky na vrcholu Tetřevce
Uschlé smrky na vrcholu Tetřevce.

Dead spruces on the peak of Tetřevec (Moorcock).

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck