Orlické hory
Jiráskova cesta pod Velkou Deštnou
Jiráskova cesta pod Velkou Deštnou.

Jirásek's path below Velká Deštná hill.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck