OrlickÚ hory
VrchmezÝ
VrchmezÝ - 1084 m n.m. Nedaleko odtud, jiż na polskÚ (d°Ýve nýmeckÚ) straný stßvala RŘbatschova chata.

VrchmezÝ - 1084 m. Not far from this place, already on Polish side, RŘbatsch's chalet was standing.

© OrlickÚ hory Zpýt - Back - ZŘruck