Orlické hory
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici
Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici - vstupní průčelí s věží z roku 1770.

The church of St. John Nepomucensis in Vrchní Orlice - entry face with tower from 1770.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck