OrlickÚ hory
Kostel sv. Jana NepomuckÚho ve VrchnÝ Orlici
Kostel sv. Jana NepomuckÚho ve VrchnÝ Orlici - k°Ýż na h°bitový.

The church of St. John Nepomucensis in VrchnÝ Orlice - cross on graveyard.

© OrlickÚ hory Zpýt - Back - ZŘruck