Orlické hory
Kamenec - silnice mezi Zdobnicí a Deštným (foto Otto Mach)
Kamenec - silnice mezi Zdobnicí a Deštným (foto Otto Mach)

Kamenec - road between Zdobnice and Deštné (photo Otto Mach)

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck