Orlické hory
Kamenec - dětský tábor (foto Otto Mach)
Kamenec - dětský tábor (foto Otto Mach)

Kamenec - children's camp (photo Otto Mach)

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck