Orlické hory  
U torza neratovského kostela byla pouť
 

Drobně prší, z lesů na příkrých svazích nad údolím Divoké Orlice se zvedá mlha. V oparu stoupá několik poutníků vzhůru k poutnímu kostelu nad Neratovem v Orlických horách. Obnovují staletou tradici místních poutí.

„Neratovské pouti se účastním už potřetí. Letos tu asi vinou počasí mnoho lidí není, ale mě déšť neodradil. Je to velmi neobyčejné místo,“ říká Kristina Kabová z třicet kilometrů vzdáleného Skuhrova.

Chrám Nanebevzetí panny Marie (jaro 2004)
Chrám Nanebevzetí panny Marie (jaro 2004)

Mohutná barokní stavba bez střechy působí v pochmurném sobotním odpoledni jako přízrak. Nová fasáda průčelí kostela ostře kontrastuje s tmavým lesem v pozadí a olověně zbarvenou oblohou. V Neratově, v malé obci v Orlických horách, druhým dnem pokračují poutní slavnosti.

„Neratov je od šedesátých let 17. století známým poutním místem. Neratovský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1723 až 1733. Ke zdejšímu zázračnému prameni už tehdy putovali obyvatelé z celého Kladska,“ vysvětluje Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov. Kostel postavený zřejmě podle plánů italského architekta Alliprandiho zničil na konci druhé světové války pancéřovou pěstí voják Rudé armády. V roce 1990 bylo torzo stavby zapsáno do Státního seznamu památek.

V Neratově již přes deset let působí Sdružení Neratov, které se snaží o obnovení zdejšího poutního místa a o vzkříšení života v pozapomenuté vísce za hlavním hřebenem Orlicích hor. Spolek tam chce vytvořit duchovní a sociální centrum, pořádá kulturní programy, farmaří a postupně rekonstruuje kostel, ze kterého zbyly jen obvodové zdi. Neratov s poničeným kostelem a spoustou zbořených domů po odsunutých německých rodinách se postupně mění skutečně k lepšímu. „Projekt Neratov chce docílit, aby se do vysídlené pohraniční obce vrátil plnohodnotný život,“ říká Klimeš.

Sdružení Neratov se stará o děti v pěstounské péči a o dospělé s lehkým mentálním postižením. Vytváří pro místní obyvatele pracovní příležitosti a svoje aktivity se snaží dál rozvíjet.

 


Stránky Sdružení Neratov - www.neratov.cz

 


16.8.2004 , autor: TOMÁŠ KUČERA, MF Dnes


Zpět - Back - Züruck