Orlické hory
...Neratov
Neratovských poutí se účastnily tisíce lidí
 

 

Pout' 2001
Pout' 2001

První písemná zmínka o dnešní osadě Neratov, původně Bärnwald, je z roku 1550. Osadu na okraji rokytnického panství tehdy osídlili němečtí skláři a v místě, kde je dnešní hřbitovní kaple, postavili dřevěný kostelík. V prvních letech 17. století byl kostelík přeměněn na protestantskou modlitebnu. Zřejmě to souviselo se změnou vyznání tehdejšího majitele rokytnického panství Kryštofa Mauschwitze. Poté co byl Mauswitz roku 1616 zabit vzbouřenými sedláky, přišli na panství noví majitelé - Zieglerové a Nostitzové a současně začala násilná rekatolizace. Obnovena byla farnost v Rokytnici a kostel v Neratově se stal zase katolickým. Na počátku 60. let 17. století postupně vznikla tradice neratovských poutí a kostel svojí pověstí přitahoval poutníky ze širokého okolí. Podle zprávy sepsané o 80 let později rokytnický farář Christov Florian Blasius Grick nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, jíž byly přičítány četné zázraky. Do Neratova přicházeli lidé prosit Pannu Marii o pomoc. Tvrdili také, že místní pramen je léčivý. V Neratově později vznikly i malé lázně. Na začátku 18. století se prý v Neratově stalo ročně tři sta až čtyři sta zázraků, mezi něž se počítalo i náhlé uzdravení. Na hlavní pouť 15. srpna přicházelo několik tisíc lidí. Protože kostel zájmu tolika lidí nestačil, v roce 1723 se začal stavět nový, barokní chrám. Základní kámen k novostavbě položil nový majitel panství Jan Karel Nostitz. Se stavbou začal italský stavitel Karl Antoni Reina. Když se na stavbě smrtelně zranil, vystřídal ho tvůrce kladské pevnosti Jakub Ondřej Carov a v srpnu roku 1733 stavbu dokončil. Menší stavební úpravy však probíhaly až do roku 1749.

Barokní chrám je 48 metrů dlouhý, 19 metrů široký a byl až 20 metrů vysoký. Hlavní vchod kostela je umístěn k jihu a podle kronik díky této orientaci v poledne na Boží hod vánoční dopadne paprsek slunce přímo na svatostánek.

 

20.07.2002 - (lek), Mladá fronta DNES


Zpět - Back - Züruck