Orlické hory
...Neratov
V neratovském kostele se hovořilo o porozumění
 
Večerní koncert Karla Diepolda
Večerní koncert Karla Diepolda

V sobotu 17.5.2003 proběhla v Neratově akce "Žádná setkání nejsou náhodná". Hlavním tématem pořádané akce se stala evropská integrace (mimo jiné vystoupil i ministr zahraničí Cyril Svoboda) a myšlenka tolerance a porozumění. Program byl zpestřen i krátkými koncerty a divadelním představením. Závěr akce patřil koncertu libereckého písničkáře Karla Diepolda.


Program:
14.00 - 14.15
Zahájení
14.15 - 15.00 Mons. Dominik Duka (biskup královéhradecký): Duchovní aspekty sjednocení Evropy
15.30 - 16.00 Smíšený pěvecký sbor Smetana z Hradce Králové
16.15 - 16.45 Magdaléna Ericssonová - housle, Helena Doležalová - zpěv
17.00 - 18.00 Přestávka a občerstvení
18.00 - 18.30 Divadelní představení dětí z Neratova
18.30 - 19.30 Vystoupení ministra zahraničí Cyrila Svobody + otázky a odpovědi
19.30 - 20.30 Karel Diepold a jeho hosté
20.45 Závěr


Článek z Mladé fronty DNES, 19.5.2003 - autor Ivan Macek:

Mezi polorozbořenými zdmi památného barokního kostela sedí lidé na dřevěných prknech. Kromě Čechů jsou tu Poláci, Němci a Francouzi. Vysoké staré zdi působí majestátně i s malými břízkami, které vyrůstají doslova z kamene. Chybějící střecha působí symbolicky. Klenbou starého poutního kostela je vysoké modré nebe. Středem dlážděného prostranství vede hnědý běhoun a kolem stojí kočárky s malými dětmi, řada lidí postává podél stěn, poslouchá Exupéryho Malého prince. Ten připomíná, že nejdůležitější je očím neviditelné a že každý může za to, co k sobě připoutal. Děti na pódiu hovoří svou mateřštinou. Některé mluví česky, jiné německy a francouzsky. Přesto jim všichni rozumějí.

"Přišel jsem se podívat, jak se to kamarádům podaří. Někteří přijeli ráno, takže nebyl čas na zkoušky," říká Dominik Malík, jenž žije v Neratově už mnoho let. Dvacetiletý Dominik je z Neratova a je členem sdružení, které se snaží obnovit nejen kostel, ale i život lidí pod ním. Před deseti lety, když Sdružení Neratov vznikalo, stála na stráni ruina kostela plná sutin. Domy v okolí byly prázdné. Němci, kteří tu žili, museli po válce odejít a Češi sem nepřišli.

"Lidé ze sdružení se tu starají o mentálně postižené, kteří by jinak museli žít v ústavech. To je nádherná myšlenka," říká Andreas Wieser ze německého Stuttgartu, který sem jezdí a pomáhá neratovskému sdružení navázat vztah s Němci, kteří tu žili. "Já sám tu předky nemám, ale je krásné, že si lidé začínají rozumět. Celé to tu je o pomoci a porozumění," míní.

Neratovští letos budují nový domov pro postižené a hledají cesty, jak je jim zlepšit život. "Rádi bychom s klienty v létě jeli do Itálie, ale zatím na to ještě nemáme," říká Vendula Levorová, která se o postižené lidi stará. Na podiu se mezitím mluví o toleranci k různosti. "Evropskou unii zakládali tři lidé, kteří po válce pochopili, že se sice lišíme, ale že potřebujeme spolupracovat a důvěřovat si, nesnažit se druhého zničit. Strach z Evropy je sobecký, je to především strach z toho, že je někdo jiný," říká Svoboda.
Některým se jeho slova zdají ostrá. "Nemyslíte, že můžeme ztratit samostatnost, nebo že je předčasné vstupovat do Unie, když na to nejsme připraveni," říká jeden z hostů setkání. Svoboda s tím nesouhlasí. "Myšlenka zakladatelů Unie byla právě o tom, že se každý musí něčeho vzdát, aby nakonec všichni získali. A dlouhé čekání také nikam nepovede. Kdy poznáme, že jsme opravdu připraveni? Někdy je dobré si říci, že už je čas nezůstávat na břehu, ale skočit do vody a začít plavat," vysvětluje Svoboda a dodává, že Neratov je nejlepší příklad, že odvaha a chuť pomáhat jsou velké věci.

Diskuse pokračuje u večerního ohně. Hosté pomalu odjíždějí a Cyril Svoboda, který je pro Neratovské skoro místní, protože má nedaleko chalupu, vypráví o nápadech svých synů.

 

Vystoupení Cyrila Svobody Kostel s farou Večerní koncert Karla Diepolda
Vystoupení Cyrila Svobody Kostel s farou Večerní koncert Karla Diepolda

 

 


Zpět - Back - Züruck