Orlické hory
Nedokončená část podzemní chodby v pevnosti Dobrošov.
Nedokončená část podzemní chodby v pevnosti Dobrošov.

Unfinished part of underground corridor in the fortress Dobrošov.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck