Orlické hory
Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny přenesená do Hadince z Anenského vrchu.

The chapel of St. Anna, which was transfered to Hadinec from Anenský vrch.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck