Orlické hory
Barokní kaple Navštívení panny Marie
Barokní kaple Navštívení panny Marie na hlavním hřebeni Orl. hor ve výšce 1035 m n.m.

The baroque chapel of Our Lady Visitation on the main crest of Orlické hory at a height of 1035 m above sea level.

© Orlické hory Zpět - Back - Züruck