Orlické hory NET
Česká verze English
Anenský vrch    991 m
 
Pohled z roku 1910 (H)

Pohled z roku 1910 (H)

Mapa Vrch (991 m) s dalekými rozhledy v hlavním hřebenu Orlických hor při cestě Aloise Jiráska (vrcholová odbočka cca 0,5 km).

Až do roku 1937 zde stávala kaple sv. Anny. Byla postavena v roce 1766 hajným Johanem Kastnerem z Horní Rokytnice. Podle pověsti byl jednou nucen strávit noc v lese v blízkosti vrchu, kde vyslechl tři muže, kteří chtěli přepadnout jeho hájovnu. Z vděčnosti, že se na to mohl připravit, slíbil sv. Anně vybudovat na onom místě kapli. I stalo se....

Tato kaple pak byla v roce 1820 přestavěna. Rekonstrukci nechala provést hraběnka Johanna von Nostitz-Rieneck. Místo okolo kaple bylo vykáceno. Další přestavby se kaple dočkala v roce 1856. Mecenášem byla tentokrát Ernestina von Nostitz-Rieneck, po které se vrch začal nazývat Ernestinenberg, počeštěně Arnoštka. Vedle kaple byl postaven kamenný kříž a socha sv. Marie. Později přibyly ještě litinové pláty k ochraně stěn před nepřízní počasí.

V této podobě se dochovala do dnešních dnů, ne už však na Anenském vrchu, ale asi o 2 km dále na okraji osady Hadinec (dnes na území rezervace Černý důl). Do této osady byla rozebraná přenesena v roce 1937 v souvislosti s výstavbou linie opevnění, která Anenský vrch překračuje objekty R - 84 Arnošt a R - 85 Anna.

 

Kaple sv. Anny v rezervaci Černý důl (rok 2002) Jiráskova cesta pod Anenským vrchem Na vrcholu
Kaple sv. Anny v rezervaci
Černý důl (rok 2002)
Jiráskova cesta pod
Anenským vrchem
Na vrcholu

 

Rozhledna na Anenském vrchu

Kaple s rozhlednou, nedatováno (H)

Kaple s rozhlednou, nedatováno (H)

Pravděpodobně někdy před rokem 1910 byla vedle kaple postavena jednoduchá dřevěná věž, netradičního vzhledu, s úzkou vyhlídkovou plošinou, na níž se sotva směstnali čtyři lidé. Pod ní byl nouzový úkryt, který v zimě oceňovali především lyžaři. Co prý náštěvníkům nejvíce vadilo, byla samotná kaple, bránící ve výhledu severním směrem. Rozhledna pravděpodobně zanikla v průběhu první světové války, nejspíše však až po roce 1917, nebot' následující článek patrně mluví ještě o této první věži:

 

"...Ernestinenberg má sice rozhlednu, totiž labilní soustavu několika žebříků, ale jednak je tak nízká, že sousední kaple je v cestě výhledu na sever, a jednak dříví, z něhož je vystavěna, je už tak chatrné, že by jedině pomohla nová a lepší rozhledna......" (Časopis Turistů, 1917)

 

Kaple s rozhlednou, nedatováno (H)

Pozdější věž, nedatováno (H)

Dle následujícího pohledu lze usuzovat, že nová vyšší rozhledna byla na Anenském vrchu později vskutku postavena. Les okolo kaple dává tušit, že se jedná o pohled mladší než předchozí.

 

 

 

   Nová rozhledna
  Slavnostní otevření nové
rozhledny 28.10.2010 (foto JP)

V roce 2010 byla slavnostně otevřena nová rozhledna Anna, sedmnáct metrů vysoká dřevěná stavba s kovovými prvky (schodiště, zábradlí). Nosné sloupy jsou z modřínů vybraných v oblasti Rychnova nad Kněžnou, podlaha vyhlídkové plošiny, která je umístěna ve výšce 12 metrů, je z dubu, dřevěné výplně zábradlí pak z borovice. Z rozhledny jsou krásné výhledy na Suchý vrch, Králický Sněžník, do Polska na Bystřické hory a samozřejmě na vlastní hřeben Orlických hor i na západ do podhůří OH.

Věž je volně přístupná celoročně.

 

 


Viz také Rozhledny Orl. hor a podhůří.

 

 

 

 

 • Výlety v okolí
 • Anenský vrch těsně míjí Jiráskova hřebenová cesta, k vrcholu však vede půlkilometrová odbočka. Stoupání není nijak příkré, vlastní vrchol je asi jen o padesát metrů výše než okolní hřeben. Z Říček (5 km) nebo z Rokytnice (7 km), což jsou nejoblíbenější výchozí místa na Anenský vrch, je stoupání o řád větší, přibližně 500 výškových metrů. Lze se však přiblížit na Mezivrší pod Komářím vrchem, nebo na Panské Pole, kde je také autobusová zastávka.


  Komáří a Anenský vrch (vpravo) ze Zakletého  
  Komáří a Anenský vrch (vpravo)
  ze Zakletého
   

  Jiráskovou cestou na Anenský vrch - pěší výlet z Říček ke třem vrcholům - na Zakletý, pod Komáří vrch, na Anenský vrch a přes Haničku zpět do Říček nebo do Rokytnice

   

  Rokytnická opevnění lze poznávat i na běžkách - zimní putování z Rokytnice na Haničku a Anenský vrch se sjezdem do Říček

   

   

   

   

  Výhled z Anenského vrchu
  Statický obrázek (210kB) Javaapplet (250 kB)

  Zpět - Back - Züruck