Orlické hory NET
Česká verze English
Bartošovice v Orl.h.
 
Bartošovice. Těsně po válce, pohled už s hlavičkou ORBIS. (H)
Těsně po válce, pohled už s hlavičkou ORBIS. (H)

Mapa Největší znovuosídlená ves na Záhoří v údolí Divoké Orlice při česko - polské hranici v nadmořské výšce 570 m.  Do katastru Bartošovic se počítají i osady Vrchní Orlice, Neratov, Podlesí a Nová Ves.


I když jsou Bartošovice zřejmě nejstarším sídlištěm v údolí Divoké Orlice, nelze vznik osady položit do 13. století, jak je většinou uváděno. První písemná zmínka pochází z roku 1548, ves se původně jmenovala Bartoušovice, neboť jejím základem byl hamfeštní dvůr patřící kladskému hejtmanu Janu Bartoušovskému z Labouně, vzniklý někdy kolem roku 1495.

 

Ve vsi byl kostel roku 1548 "vypálený do gruntu"; datum postavení nového známo není, třetí jeho verze z roku 1673 byla už kamenná (J. Šůla: Počátky osídlení horního toku Divoké Orlice, část 1. (sborník Panorama 8, vydavatelství SEN Dobré, 2000)). Barokní jednolodní kostel je zasvěcen sv. Maří Magdaléně. Oltářní obraz patronky, sochy sv. Víta a Jeronýma, boční oltáře, kazatelna a další zařízení pocházejí z doby kolem roku 1740. Chrám byl po požáru obnoven v roce 1906, jak dokládá pamětní deska při vstupu. Před kostelem je hřbitovní brána z roku 1740, hranolovitá stavba s bání krytou šindelem. Pozdně barokní kamenná kalvárie je z r. 1793.

 

Kalvárie, hřbitovní brána a kostel sv. Maří Magdalény Kostel sv. Maří Magdalény Hřbitovní brána
Kalvárie, hřbitovní brána
a kostel sv. Maří Magdalény
Kostel sv. Maří Magdalény Hřbitovní brána

Fara Kaple sv. Anny v Údolíčku (pod Panským Polem)
Fara Kaple sv. Anny v Údolíčku
(pod Panským Polem)

 

 

V roce 1938 byl henleinovci při přepadu zdejšího finačního úřadu zastřelen člen finanční stráže J. Navrátil, jehož památku připomíná pomníček ve Vrchní Orlici. V roce 1945 zde došlo k větším bojům s ustupujícími německými jednotkami.

 

Hraniční přechod
Most před rekonstrukcí (2003)

Do polského Niemojówa vede přes Divokou Orlici most, který "hlídá" socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. V souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru byl tento most částečně rekonstruován. Do Polska tak nyní mohou přejíždět osobní vozidla, nákladní vozidla do 9 tun a autobusy do 20 tun hmotnosti. Mostní konstrukce je ovšem pouze 4 metry široká, takže je nutné věnovat přejíždění mostu značnou pozornost. Uvažuje se o výstavbě nového mostu přibližně o 100 metrů dále po proudu řeky.

S dalším, nově vybudovaným (2005), mostem v Orlickém Záhoří - Kunštátě je to zatím jediné spojení mezi ČR a Polskem v údolí Divoké Orlice.

 

 

Dostálův průvodce Orlické hory z roku 1939 uvádí 732 obyvatel, z toho 45 čechů a 642 němců. Ve vsi byly tři hostince - Mačát, Lux a Hejbl. V roce 1950 je však uváděno už pouze 210 obyvatel. (Retrospektivní lexikon). Dnes jsou Bartošovice známé především jako zimní středisko, at' už pro sjezdové lyžování, nebo pro běžkaře.

 

Bartošovice. Pravděpodobně 30. léta. (H) Bartošovice a blízké okolí.
Pravděpodobně 30. léta. (H) Bartošovice a blízké okolí. Vpravo nahoře
Zemská brána, vlevo dole objekt čs. opevnění. Pohlednice z období 1938-45.

 

Bartošovice
Bartošovice ze sjezdovky

V Bartošovicích prý začalo lyžování v Orlických horách. Zdejší kolář vyráběl jasanové lyže již před první světovou válkou, později zde byl kromě sjezdovek vybudován i skokanský můstek.

Lyžování Bartošovicím zůstalo, je zde lyžařské středisko Nella ( odkaz). Ze sjezdovky jsou nádherné výhledy na samotné Bartošovice, ale i na údolí Divoké Orlice a polské Bystřické hory, které se zvedají na druhém břehu řeky.

 


 

 

 


Z kolébky jednoty bratrské k Divoké Orlici
- tip na výlet okolím Bartošovic


www.bartosovice.eu - oficiální stránky obce Bartošovice
Batzdorf - německé stránky o Bartošovicích

 

 

 

Niemojów (Marienthal)

 

Niemojów
Kostel Navštívení Panny Marie

O něco později než Bartošovice, v letech 1570-1577, vznikla na druhém břehu Divoké Orlice ves Marienthal, dnešní polský Niemojów. Ve stejné době byl postaven i lovecký zámeček Maxmiliána II. a posléze Rudolfa II. Zámeček prodělal roku 1764 barokní přestavbu. Do dnešních dnů se však dochovala pouze zřícenina této stavby.

Vesnici vévodí kostel Navštívení Panny Marie. První dřevěná stavba pocházela snad z roku 1579. Počátkem 18. století byl postaven nový, zděný. Marienthalský kostel byl nejdříve přifařen do Českých Petrovic, krátce také do Bartošovic.

 

Niemojów je s Bartošovicemi spojen mostem přes Divokou Orlici (viz výše)

 


Zpět - Back - Züruck