Orlické hory NET
Česká verze English
Černý důl
 
Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

  Mapa Černý důl - přírodní rezervace s výměrou 26,37 ha, jihozápadně od osady Hadinec. Je zde zachovaný bukojedlový pralesovitý porost (stáří se odhaduje na 250 let) se smrkem ztepilým, jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem. Podrost tvoří běžné horské lesní druhy a druhy pramenišť, např. třtina chloupkatá, borůvka černá, pstroček dvoulistý, papratka samičí, samorostlík klasnatý, kyčelnice cibulkonosná, řeřišnice hořká aj. Ze vzácných druhů pak zdrojovka prameništní. Je odtud známo asi 60 druhů obratlovců.

Přírodní rezervace Černý důl byla vyhlášena r. 1954, nachází se v nadmořské výšce 780 - 884 m. Pro blízkost pevnosti Hanička byla dlouhou dobu veřejnosti nepřístupná.

 

Na okraji rezervace se nachází kaple sv. Anny, která byla na toto místo přenesena v roce 1937 z Anenského vrchu při stavbě opevnění. (Ve skutečnosti byla přemístěna do osady Hadinec, ale v důsledku úpadku pohraničí po druhé světové válce zcela zarostla okolním lesem).

 

 

 

 

Buky Kříž na okraji rezervace Kaple sv. Anny
Bukový porost
v PR Černý důl
Kříž na okraji rezervace, u cesty z Panského Pole do Hadince (dříve hlavní cesta z Rokytnice do Neratova) Kaple sv. Anny

Zpět - Back - Züruck