Orlické hory NET
Česká verze English
Dobrošov
 
Celkový pohled na Dobrošov
Dobrošov, pohoří na obzoru
jsou Stolové hory v Polsku.

Mapa Dobrošov je malá vesnička nad Náchodem, připomínaná poprvé roku 1415. V horní části se nachází kaple sv. Antonína Paduánského a socha sv. Jana Nepomuckého. Dobrošov je ale především známý díky Jiráskově turistické chatě a pozůstatkům opevnění z let 1936-38. Nejznámější je národní kulturní památka - nedokončená dělostřelecká pevnost Dobrošov. Veřejnosti přístupný je také pěchotní srub N-S 82 Březinka a srub N-S 71 V sedle přebudovaný na protiatomový kryt. Všechny objekty spojuje naučná stezka.

 

 

 

 • Jiráskova turistická chata
 •  

  Jiráskova chata

  Asi půl kilometru od vsi se nachází Jiráskova chata s rozhlednou (624m). První chata byla na Dobrošově postavena již roku 1895, brzy však přestala svojí kapacitou vyhovovat. 9. ledna 1921, u příležitosti 70. narozenin spisovatele Aloise Jiráska, byl položen za velké slávy základní kámen ke stavbě nové turistické chaty pojmenované na jeho počest. Do základů byla uložena listina A. Jiráska s textem: "Bud' požehnána, chato milá, stůj pevně v bouřích všech." Plány na novou chatu vypracoval již v roce 1911 architekt Dušan Jurkovič, který o dva roky dříve provedl zdařilou přestavbu mlýna na turistickou útulnu v Pekle a současně opravoval a modernizoval Bartoňův zámek v Novém Městě nad Metují.

  V onen slavnostní den, v sobotu 9. července 1921, přišly na vrchol tisíce lidí, z nichž většina s sebou přinesla v batohu cihlu na stavbu. Kdo se nechtěl nebo nemohl táhnout s takovým nákladem, vykoupil se drobnou částkou, za niž obdržel pamětní pohlednici s návrhem nové chaty. Zisk ve výši 90 000 Kč mohl být okamžitě použit k zahájení stavby. Ta trvala dva roky a byla završena neméně slavnostním předáním Jiráskovy chaty veřejnosti 30. září 1923.

  Jiráskova chata
  V pořadí již druhá stavba na chaty na Dobrošově - z roku 1923

  Roku 1924 vyrostla v blízkosti chaty hospodářská budova s dalšími ubytovacími kapacitami, opět dle návrhu Dušana Jurkoviče. Továrník Bartoň, který svým finančním darem podpořil vlastní výstavbu chaty, i nadále Jiráskově chatě prokazoval přízeň - roku 1925 věnoval agregát na výrobu elektřiny (přípojka na veřejnou síť byla zřízena až r. 1931). V roce 1929 byla chata rozšířena o letní verandu, byl zaveden vodovod a telefon.

  V souvislosti s budováním opevnění na Dobrošově a v blízkém okolí byla chata 15. listopadu 1937 předána čs. armádě (z rozhledny bylo možno sledovat jako na dlani přísně tajenou výstavbu pevnosti Dobrošov, čemuž bylo nutno zabránit). Chata byla po mnichovském diktátu opět otevřena 4.12.1938, kdy již opevnění ztratilo svůj smysl a jeho stavba byla ukončena.

  Pohled z cesty do Náchoda
  Pohled z cesty
  do Náchoda

  V období okupace byla mj. v okolí vysázena kosodřevina.

  Po skončení války stihl KČST ještě zřídit ústřední topení, ale již r. 1950 byla chata KČST odebrána. Zpět se do vlastnictví KČT vrátila až po složitých jednáních v roce 1995, kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Ta se však již r. 1996 pro nedostatek financí zastavila. Teprve v roce 1999 se potřebné finanční prostředky podařilo shromáždit, rekonstrukce se opět rozběhla, aby 14. září 2002 mohla být Jiráskova chata slavnostně otevřena pro veřejnost.

   

  Informace čerpány z článku Jana Hégra: Osmdesát let Jiráskovy chaty s rozhlednou na Dobrošově (Sborník Panorama 11, Dobré, SEN 2003, str. 25 - 34.) Další informace viz Rozhledny Orl. hor a podhůří.

   

  Vrch, ze kterého se otevírá neomezený výhled, zdobí skalka. Kříž na ní připomíná oběti morové rány v roce 1713 a kamenný obelisk oběti první světové války.

   

   

  Jiráskova chata - informace o ubytování a otevírací době

   

  Jiráskova chata
  Jiráskova chata
  Jiráskova chata

  Chata je takřka celá krytá šindelem

  Západ slunce v oknech restaurace

  I na podzim je zde rušno
  Jiráskova chata
  Jiráskova chata
  Jiráskova chata

   

   

   

   

 • Dělostřelecká pevnost Dobrošov
 •  

  Dělostřelecký srub Zelený
  Dělostřelecký srub Zelený

  Celá vesnička je obklopena pozůstatky nedokončené dělostřelecké tvrze stejnojmenného názvu Dobrošov, která byla budována v rámci pohraničního opevnění v letech 1936 - 38. Průzkum terénu před vyměřením tvrze probíhal v zimě 1935 a v létě roku 1936. Výsledkem byl projekt sedmiobjektové dělostřelecké tvrze - dva pěchotní sruby, dva dělostřelecké sruby, dělostřelecká otočná výsuvná věž, minometná otočná věž a vchodový objekt. Umístění tvrze bylo poněkud nezvyklé, neboť byla asi o 300 m posunuta za hlavní obrannou linii tvořenou samostatnými pěchotními sruby a zároveň byla naplánována do těsného sousedství obydlené obce.

  Výstavbu tvrze prováděla firma Kapsa a Müller z Prahy, prvním pracovním dnem bylo 13. září 1937. Původní plán počítal s tím, že by tvrz byla po stavební stránce dokončena za dva roky, tedy v září 1939. Do podepsání Mnichovské dohody se podařilo vyrubat všechny chodby o délce 1750 metrů v hloubce 20-40 m pod zemským povrchem a cca 750 m podzemních sálů (budoucí kasárna, muniční sklady, technické zázemí atd.). Přibližně polovina z těchto prostor byla vybetonována.

  Nedokončené překladiště
  Nedokončené překladiště
  v podzemí

  Ze sedmi vyprojektovaných objektů byly vybetonovány jen tři - dělostřelecký srub N-S-75 Zelený a dva pěchotní sruby N-S-72 Můstek a N-S-73 Jeřáb. Posledně jmenovaný objekt byl jako jediný v září 1938 částečně vyzbrojen a obsazen posádkou 25 mužů.

   

  Dobrošov zůstal po Mnichovu jako jediná dělostřelecká tvrz na československém území, Němci byl obsazen až po 15. březnu 1939. Veškeré stavební práce však byly zastaveny už 30. září 1938.

   

  Kresby ve srubu Jeřáb
  Kresby ve srubu Jeřáb

  Za okupace byla tvrz opuštěna, Němci zde nechali vytrhnout všechny střílny hlavních zbraní a na jaře 1940 natáčeli u objektu N-S-73 Jeřáb filmový týdeník o dobývání Maginotovy linie ve Francii. V zimě 1943 si vybrali pěchotní srub N-S-72 Můstek jako cíl pro zkušební střelby podkaliberních protibetonových granátů Röchling. Objekt byl značně poškozen, přímý průstřel stěny ale dosažen nebyl.

  Po válce byla pevnost opuštěna. Na konci 60. let náchodské okresní muzeum zpřístupnilo Dobrošov pro veřejnost - nejdříve dělostřelecký srub (dodnes jediný přístupný děl. srub v ČR) a podzemní prostory po objektem, později byla zabezpečena celá prohlídková trasa s východem v pěchotním srubu N-S-72 Můstek.

  Společně se zpřístupňovanou tvrzí Hanička se jednalo o první dva pevnostní komplexy, které mohla shlédnout široká veřejnost. Na rozdíl od Haničky, která byla v rozmezí 1975-1995 uzavřena a přebudována na protiatomový kryt s krycím názvem Kahan, Dobrošov naštěstí sloužil a stále slouží jako muzeum. V roce 1994 byl navíc otevřen i zbývající třetí objekt tvrze - pěchotní srub N-S-73 Jeřáb. Pro návštěvníky je dnes přístupný především ve státních svátcích.

  Od Dobrošova vede po linii těžkého opevnění (směrem k Bělovsi) naučná stezka k dalšímu muzeu - k pěchotnímu srubu N-S-82 Březinka.

  Opačným směrem se lze dostat ke srubu N-S-71 V sedle, který byl podobně jako Hanička přestavěn na protiatomový úkryt s krycím názvem Kahan III. Tento objekt měl zajistit zálohu náhradního zdroje elektrické energie k telekomunikačním a spojovacím účelům.

   

  Provozní doba - pevnost Dobrošov je otevřena denně kromě pondělí od května do září vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 18.00 hodin, v dubnu a říjnu od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 hodin. Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.

   

  Srub Můstek - novodobý východ z podzemí  
  Srub Můstek - novodobý
  východ z podzemí
   

   

  Virtuální fotografická procházka pevností Dobrošov


  Tvrz Dobrošov - tvrz na serveru www.bunkry.cz

  Tvrz Dobrošov

  Regionální muzeum Náchod

  N-S-82 Březinka - detailní popis srubu

  KAHAN III. - stránky muzea v objektu N-S 71 V sedle

   

   

   

  Maketa 10 cm houfnice v Zeleném Muniční sál pod Zeleným Křižovatka chodeb
  Maketa 10 cm houfnice v Zeleném Muniční sál pod dělostřeleckým
  srubem Zelený
  Křižovatka chodeb
  Výhled z Dobrošova na Krkonoše Pěchotní srub Můstek Podzimní výhled z Můstku
  Výhled na Krkonoše Pěchotní srub Můstek Výhled z Můstku na třetí dokončený objekt tvrze - Jeřáb

  Panoramatický pohled z Můstku
  Statický obrázek (255 kB) Javaaplet (300 kB)

   


  Zpět - Back - Züruck