Orlické hory NET
Česká verze English
Hanička
 

Mapa Hanička (Hannchen) a Panské Pole (Herrenfeld) jsou horské osady v sedle (735m) mezi Rokytnicí a Bartošovicemi.

 

Pěchotní srub R-S-76

Pěchotní srub R-S-76

Asi 1,5 km od tohoto sedla byla v letech 1936 - 38 vybudována dělostřelecká tvrz se shodným názvem - tedy Hanička. Pevnost byla po stavební stránce téměř dokončena a v roce 1938 připravena k provizorní obraně (chyběly hlavní zbraně, tj. 10 cm houfnice). Po podepsání Mnichovské dohody byla Hanička 10.října 1938 bez jediného výstřelu předána Němcům. Po skončení 2. světové války se z Haničky stává zdroj pitné vody pro Rokytnici. Od roku 1969 do r.1975 trvá asi nejslavnější éra tvrze - Hanička je zpřístupněna široké veřejnosti. I přes obrovský zájem návštěvníků je v roce 1975 pevnost zabrána Ferderálním ministerstvem vnitra. Pod krycím názvem KAHAN zde byl budován protiatomový kryt. Stavební úpravy probíhaly až do roku 1993, přesto však kryt nebyl dokončen. Na jaře 1995 byla Hanička Policií ČR opuštěna. Od téhož roku se zde opět provádí veřejnost. 1.2.2007 byla Hanička prohlášena kulturní památkou.

- provozní doba

- přehled jednotlivých objektů pevnosti viz Opevnění Orlických hor - Rokytnicko

 


 

Tvrz Hanička - oficiální stránka

Srážkoměrná stanice na Haničce - srážky, aktuální teplota vzduchu
  
  (ze stránek Povodí Labe - www.pla.cz)

Novodobá strojovna
Křižovatka podzemních chodeb
Úpravna vody
Křižovatka podzemních chodeb Úpravna vody Novodobá strojovna

 


Zpět - Back - Züruck