Orlické hory NET
Česká verze
Kamenec
 
Chalupa v Kamenci

Chalupa v Kamenci

Mapa V Deštenské hornatině Orlických hor na horských loukách a podél silnice Deštné - Zdobnice, v údolí řeky Zdobnice, se rozkládá bývalá dřevařská vesnička Kamenec - dříve Rassdorf (rast - odpočinek, dorf - vesnice - Vesnice odpočinku).
Do konce druhé světové války se tato vesnice skládala z 25 obytných chalup, měla hasičskou zbrojnici, kapličku, hospodu, školu a mlýn. Dostálův průvodce Orlickými horami z roku 1939 o Kamenci hovoří takto: " [...] dále se dostáváme do Rassdorfu (106 Němců, Kamenec), vsi s kapličkou, vklíněné do horského hřebene. Mlýn Haka je hostincem." Až do roku 1938 zde nebyla silnice a do šedesátých let minulého století elektrický proud. Obyvatelé se živili prací v lesích a v zimě výrobou dřevěných dýhových krabiček na léky.

Po 2. světové válce nebyla tato vesnička dosídlena a v současné době je zachováno šest objektů několika stavebních typů (z kuláčků, kamenný, hrázděný a montovaný).

 


Pohlednice z období
před rokem 1945. (V)

Okolní horské louky, pozůstatky osídlení, jsou zdrojem řady chráněných rostlin a léčivých bylin. Stoupají od údolí Zdobnice po jihozápadních rozsochách Koruny (Orel, 1099 m). Nejseverněji se nachází Vápenný vrch (951 m), jehož jméno je odvozeno od vložky vápenců, prostřední je Kamenec (953,3 m) s četnými skalními výchozy a nejjižněji naleznete Ostroh (863 m). Turistické mapy i odborná literatura vnesly do jejich označení úplný zmatek, neboť Vápenný vrch a Kamenec ztotožňují a současně vztahují pouze na prostřední rozsochu a Ostroh označují jako Stráž. (1)

 

Mapa z počátku 60. letJeden až jeden a půl km od nynější osady Kamenec se rozkládají dvě zajímavé lokality. Bývalá sklárna a osada Anenská Huť v údolí Zdobnice asi 300 metrů od silnice (viz stránka o Luisině Údolí) a vápenný lom v jižním svahu Vápenného vrchu se zbytky staré vápenné pece - Vápenky z druhé poloviny 19.století. Těžba vápence, který se v Orlických horách vyskytuje už jenom na severních svazích Vrchmezí, zde skončila v roce 1935. Vlastní vápenná pec přestala fungovat již o něco dříve, pravděpodobně v roce 1910.

Nedaleko Vápenky, po obvodu Kamence, je k vidění zajímavý přírodní jev - skupina šesti mrazových srubů z grafitických svorů, tj. skal vzniklých intenzivním mrazovým zvětráváním. V Orlických horách, které jsou na podobné skalní útvary poměrně chudé, patří k těm největším. Nejznámější je Sfinga s výrazně izolovanou "hlavou". Ač k ní nevedou turistické značky (pouze provizorní barevné značení na stromech), na mapách přesto zakreslena je. V roce 1985 byla vyhlášena přírodní památkou.

V širším okolí Kamence najdeme prameny řeky Zdobnice a Kněžny.

 

V 50. a 60. letech byl v Orlických horách prováděn geologický průzkum zaměřený na vyhledávání rudných ložisek. Kromě oblasti v Říčkách a v Julinčině údolí byla zkoumána i lokalita v Kamenci. V létech 1962-65 byla ražena štola na jižním svahu kóty 863 Ostroh, severně od Zdobnice a Čertova dolu. V podzemí bylo vykutáno asi 2700 m chodeb. Vzhledem k negativnímu výsledku průzkumu byly všechny lokality opuštěny a ústí štol v průběhu roku 1965 zavalena. (2)

 

 

 • Letní tábor

 • Dětský letní tábor v Kamenci (foto Otto Mach) Dětský letní tábor v Kamenci (foto Otto Mach) Dětský letní tábor v Kamenci (foto Otto Mach)
  Dětský letní tábor v Kamenci (foto Otto Mach)

   

  Novodobou historii, až po současnost, začal psát Kamenec v polovině dvacátého století, kdy zde byl založen a umístěn dětský letní tábor, který se během posledních 50 let přetvořil v turistickou základnu s možností celoročního pobytu. Základnu tvoří dvě budovy z bývalých chalup a v létě stanový tábor. Je k dispozici hřiště s umělou plochou a v zimě lyžařský vlek s přírodní sjezdovkou, upravovanou rolbou a snowbordovou tratí.


  Letní pionýrský tábor v Kamenci
  Rekreační středisko Kamenec
  Snow park Kamenec

   

   

   

   

 • Pověst o bílé paní se žlutými vlasy
 •  

  V Kamenci byla dříve vídána záhadná paní, jejíž zářivé žluté vlasy splývaly po sněhobílém rouchu. Prý se vždy navečer opírala o nějaký strom a hleděla smutně do dálky. Jakmile se k ní ale někdo přiblížil, postava se rozplynula.

  Jednou se objevila u muziky ve mlýně Hackamühle, který se nacházel u odbočky na Šajtavu (Zdobnická Seč) a byl přestavěn na hostinec. Překrásně tančila, ale málokdo se odvážil ji vyzvat k tanci, snad protože ji tu nikdo neznal. Přesto odešla až mezi posledními, společně s muzikanty z Tisovce. Když si ji jeden z nich dobíral a přitáhl k sobě, že ji políbí, rozplynula se mu v náručí.

  Tato bílá paní byla prý duchem mladé služebné ze statku č. 1, již prý někdo strčil do sklepa a zabil a na tom místě zahrabal. Může být vysvobozena teprve tehdy, až její pozůstatky spočinou v posvěcené půdě.
  (Podle pověstí uvedených v knize Grossmutter erzählt z roku 1940, jejíž převyprávěný překlad vyšel v knize Evy Koudelkové - Babiččina vyprávění - viz odkaz)

   

   

  Chalupa v Kamenci

  Silnice Zdobnice - Deštné
  (foto Otto Mach)

  Kamenec je přístupný po celý rok, a to jak po silnici Zdobnice - Kamenec - Luisino Údolí - Deštné, tak i po značené červené turistické a cyklistické stezce: Rychnov nad Kněžnou - Liberk - Zdobnická Seč - Kamenec - Lusino Údolí - Deštné.

   

   

  Putování z Anenské Hutě na vrch Kamenec viz článek z MF Dnes - Sfinga je uprostřed Orlických hor

   

   

   


  Literatura:

  1 - V. Pilous, J. Grund (2005): Východočeské hory od Jizery po Tichou Orlici, BASET Praha
  2 - B. Moravec (2001): Průzkum uranových ložisek v Orlických horách a jejich mineralogie, sborník Panorama 9, SEN Dobré, str. 72 - 74

   

   

  Vlevo dole je Luisino Údolí, ostatní: Deštné, Šerlišský mlýn, Národní dům a hotel Praha; pohlednice z 60. let ?, (H) Chalupa v Kamenci Chalupa v Kamenci

  Chalupa Kuchyně
  (foto Otto Mach)

  Chalupa v Kamenci

  Svědkové bývalého osídlení

   

 • Kamenec na historických pohlednicích a fotografiích
 •  

   

   
     

  Historické pohlednice a fotografie jsou ze sbírky pana Jiřího Vysokého. Snímky nejsou bohužel datovány - pokud by někdo mohl přispět podrobnějšími informacemi, pište prosím na adresu roman.zakopal@centrum.cz

  Další fotografie naleznete na stránce Dobové fotografie

   


  Zpět - Back - Züruck