Orlické hory NET
Česká verze English
Sedloňovský černý kříž
 
Sedloňovský černý kříž
Sedloňovský černý kříž

Mapa Sedloňovský černý kříž stojí pod sedlem Sedloňovského vrchu v nadmořské výšce 1005 m. Původně zde stával dřevěný, černě natřený kříž s Kristovým tělem z mosazného plechu, postavený k uctění památky rakouského ministra orby Jeronýma hraběte z Mansfeldu. Traduje se, že při západu slunce se mosazná plocha leskla a byla viditelná až z opočenského zámku. Srub nedaleko kříže sloužil v době budování pohraničního opevnění jako bufet pro dělníky.

 

Sedloňovský vrch - vrchol rozsochy ( 1005 m ) oddělené od hlavního hřebenu Orlických hor údolím Bělé.

 

Na západním svahu Sedloňovského vrchu (nad Sedloňovem) je stejnojmenná přírodní rezervace vyhlášená v r. 1954 o rozloze 99,7 ha v nadmořské výšce 790 - 1050 m. Jedná se o fragment přirozených bukosmrkových porostů s vtroušeným javorem klenem a jeřábem ptačím. V bylinném patře rostou např. metlička křivolaká, ostřice kulkonosná, papratka samičí, vranec jedlový aj. Z chráněných druhů zde byly nalezeny např. prstnatec listenatý, pětiprstka žežulník, oměj pestrý, bledule jarní, koprníček bezobalný a upolín nejvyšší.

 

 

Po hřebenu se táhne linie pevnůstek pohraničního opevnění z let 1937 - 38. ( LO vz. 37 ). Na rozcestí pod Sedloňovským černým křížem je informační tabule naučné stezky, vedoucí z Deštného přes Šerlich nazpět, pojednávající o opevnění. Některé údaje nutno brát s úsměvem a rezervou...

Srub poblíž Černého kříže Lesy na východní straně Sedloňovského vrchu (nad Šerlišským mlýnem) Řopík, tedy LO vz. 37 typ A nad Deštným.

Srub poblíž Černého kříže

Lesy na východní straně Sedloňovského vrchu (nad Šerlišským mlýnem)

Řopík (LO vz. 37 typ A)
nad Deštným

 


Zpět - Back - Züruck